Důchodové pojištění pro OSVČ

Pojištění jsou účastny osoby samostatně výdělečně činné [§ 5 odst. 1 písm. e)], pokud vykonávají samostatnou výdělečnou činnost na území České republiky a splňují dále stanovené podmínky. Za samostatnou výdělečnou činnost vykonávanou na území České republiky se považuje i samostatná výdělečná činnost prováděná mimo území České republiky, jestliže je vykonávána na základě oprávnění k výkonu takové činnosti vyplývajícího z právních předpisů České republiky.

Zobrazit celý článek

 

Články z blogu

Pojištění denních dávek při pracovní neschopnosti v roce 2019

Pojištění denních dávek při pracovní neschopnosti v roce 2019

Došlo k novele zákona, která navýšila výši nemocenských dávek od 31. dne nemoci a následně pak od 61. dne nemoci.