Naše občanské sdružení spojuje lidi. Náš spolek poskytuje poradenství na vysoké úrovni. Předpokladem úspěchu je ochota jednat s klienty na úrovni. Od svých členů vyžadujeme seriózní jednání. Přinášíme příležitost k setkávání s ostatními členy organizace. Členy našeho sportovního, zábavního a zájmového spolku aktivně podporujeme s účastí v různých soutěžích. Na kuželkách máme skvělou partu lidí, můžete být její součástí.

Kontaktní údaje:

Merhautova 1034/170
61400 Brno

E-mail: info@chropper-cruiser.cz

Zařazeno do kategorií:

Atributy:

Sportovní, zábavní a zájmové spolky kuželky sdružení lidí poradenství ochota serioznost setkávání