Kladno

 

Magistrát města Kladna - Odbor sociální péče

Dbáme na to, aby naše samospráva dobře fungovala. Vše co potřebujete si můžete u nás vyřídit během úředních hodin, kdy je otevřeno. Naši občané mohou využít bezplatné poradenství, které jim poskytne každý zaměstnanec příslušného odboru. Naše samospráva si dává záležet na ochotném přístupu k občanům. Na našem úřadě vám vyřídíme vaše žádosti.

Zobrazit detail firmy Zaslat firmě poptávku

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Odloučené pracoviště Kladno

Naše politická strana Vám ráda nabídne možnost účastnit se politického života. Zaručujeme se za ochotu členů naší politické strany. Zajistíme srozumitelnou formulaci našich cílů. Spolehněte se na otevřenost naší strany. Prezentujeme se velkými znalostmi z různých oblastí života.

Zobrazit detail firmy Zaslat firmě poptávku

Magistrát města Kladno - Odbor dopravy a služeb

Naše samospráva funguje dlouhá léta. Náš úřad přijímá vaše žádosti během úředních hodin. V naší samosprávě si dáváme záležet také na ochotě k obyvatelům. Do naší kompetence náleží vyřizování žádostí. Pokud potřebujete spolehlivé poradenství v oblasti samosprávy, obraťte se na nás.

Zobrazit detail firmy Zaslat firmě poptávku

Územní pracoviště v Kladně

Využijte nabídku účastnit se aktivně politiky. Představitelé naší strany jsou k Vám vždy otevření. Díky našim znalostem z politické oblasti má náš program smysl. Jsme politickou stranou se srozumitelnými cíli. Naše politická strana si dává záležet na ochotě ke svým členům.

Zobrazit detail firmy Zaslat firmě poptávku

Magistrát města Kladno - Odbor finanční

Samospráva je připravena vykonávat úkony veřejné správy. Zajišťujeme profesionální poradenství. Podatelna úřadu je otevřena během úředních hodin. Využijte našich služeb s vyřizováním žádostí. V rámci našich služeb je ochota, profesionalita, odbornost a vstřícnost význačným kritériem.

Zobrazit detail firmy Zaslat firmě poptávku

Nadace správného životního stylu

Naše organizace poskytuje okamžitou humanitární pomoc lidem v tísni. Velkou devízou pro naši činnost je vzájemné setkávání s partnerskými organizacemi. Připravujeme zajímavý program pro děti. Poskytujeme sociální a humanitární pomoc zejména mládeži. Pořádáme také přínosné kroužky, ze kterých si vybere každý. S námi si můžete užít i zajímavé volnočasové aktivity.

Zobrazit detail firmy Zaslat firmě poptávku

Farnost Evangelické církve metodistické ve Slaném

Vedeme klienty k rozvíjení jejich duchovního života. Příznivci naší církve se mohou účastnit pravidelných setkání. Poskytujeme církevní služby, jejichž cílem je duchovní vyrovnanost. Pomáháme všem potřebným v nouzi. S námi naleznete cestu k bohu. Těšíme se na vás při společných bohoslužbách.

Zobrazit detail firmy Zaslat firmě poptávku

Evangelická církev metodistická

Poradíme Vám, jak dbát na duchovní život. Přijďte k nabýt duchovní vyrovnanosti. Přijďte na příjemná setkání naší církve. Srdečně vás zveme ke sdílení života v naší Evangelické církvi metodistické. Cílem naší instituce je poskytovat bohoslužby . Přijďte se pobavit na naše duchovní setkání. Naše farnost nabízí různé možnosti duchovního vyžití.

Zobrazit detail firmy Zaslat firmě poptávku

Nadační fond Koleč

V naší instituci můžete kdykoli požádat o potřebnou sociální pomoc. Poradenství naší instituce vám přijde vhod. Zprostředkujeme pomoc pro děti. Vyberte si některý z našich mnoha kroužků. S volnočasovými aktivitami bude i váš život pestřejší.

Zobrazit detail firmy Zaslat firmě poptávku

Probační a mediační služba

Naše strana je ta správná, pokud se chcete účastnit politického života. Snažíme se být otevření svým voličům. Prezentujeme se velkými znalostmi z fungování politického života. Jsme specialisté na stanovení a plnění srozumitelných cílů. Děkujeme všem voličům za ochotu podpořit práci naší strany.

Zobrazit detail firmy Zaslat firmě poptávku