Plzeň-město

 

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice

Dbáme velmi o duchovní život našich věřících. Poskytneme vám návod, jak najít správnou cestu k bohu. Snažíme se o maximální pomoci v nouzi. Poskytneme Vám pomoc při hledání duchovní vyrovnanosti. Bude nám ctí přivítat Vás na společných setkáváních.

Zobrazit detail firmy Zaslat firmě poptávku

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Územní pracoviště Plzeň

Naše politická strana Vám ráda nabídne možnost účastnit se politického života. Naše strana si dává jen srozumitelné cíle. Jsme strana, na jejíž znalosti se můžete spolehnout. Každý volič, který otevřeně vyjadřuje podporu naší politické straně, je našim důležitým partnerem. Naše strana se zaručí za ochotu svých členů při vyjednávání.

Zobrazit detail firmy Zaslat firmě poptávku

Křesťanské středisko pomoci ENA

Pro všechny potřebné nabízíme sociální pomoc. Obraťte se na naši humanitární organizaci, která je velmi ochotná. Jsme organizace, která ráda pořádá různá setkání. Využijte toho, že jsme maximálně seriózní instituce. Naše nezisková organizace nabízí pomoc v nouzi. Využijte našich služeb, pokud potřebujete poradenství v humanitární oblasti.

Zobrazit detail firmy Zaslat firmě poptávku

Územní pracoviště v Plzni

Nabízíme Vám účast na politickém životě. Naše politická strana disponuje velkou ochotou. Jsme politická strana, která disponuje velkými znalostmi v legislativě. V programu naší strany najdete jen srozumitelné cíle. Snažíme se být otevření svým voličům.

Zobrazit detail firmy Zaslat firmě poptávku

Národní památkový ústav

Členům naší strany nabízíme účast na politickém životě. Vedení strany si vám dovoluje předložit srozumitelné cíle našeho politického působení. Součástí programu naší strany je otevřenost ke všem lidem. Vedoucí pracovníci strany mají ochotu pokračovat i nadále v prosazování všech bodů našeho programu. Prezentujeme se velkými znalostmi z různých oblastí života.

Zobrazit detail firmy Zaslat firmě poptávku

Nadace pro transplantace kostní dřeně, nadace

Záleží nám na humanitární pomoci. Pomoc v nouzi poskytneme všem potřebným. Díky setkávání s jinými lidmi se budete cítit lépe. Ověřené a seriózní jednání našich pracovníků je zárukou účelného využití získaných finančních prostředků. Vyberte si některý z našich mnoha kroužků. Můžete se u nás zapojit do volnočasových aktivit.

Zobrazit detail firmy Zaslat firmě poptávku

Nadace pro transplantace kostní dřeně

Naše instituce přivítá dobrovolníky pro humanitární pomoc. Dobrovolníci naší organizace Vám jsou k dispozici a vždy Vám rádi poradí. Naše práce vyžaduje vcítění se do potřeb lidí a ochotu jim pomoci. Nabízíme vám pravidelná setkávání s lidmi podobných problémů. Naše instituce nabízí potřebnou serióznost. Pomoc v nouzi může být skutečnou záchranou.

Zobrazit detail firmy Zaslat firmě poptávku

Dětský nadační fond Plzeň

Naším cílem je poskytování humanitární pomoci. Účastníme se setkávání, která pořádají neziskové nebo humanitární organizace. Využijte také možnosti poradenství v náročných životních situacích. Naše instituce se snaží pomáhat všem v nouzi. Uvidíte, že poznáte skutečnou ochotu. U nás je podstatou nejen veškerá pomoc, ale rovněž bezpodmínečná serioznost. Připravujeme zábavný program pro mládež.

Zobrazit detail firmy Zaslat firmě poptávku

Krajské vojenské velitelství Plzeň

Díky nám se můžete účastnit politického života. Vedoucí pracovníci strany mají ochotu pokračovat i nadále v prosazování všech bodů našeho programu. Zajistíme, aby naše cíle byly srozumitelné. Chceme prosadit informační otevřenost všech politických stran. Máme znalosti z fungování legislativy a politických procesů.

Zobrazit detail firmy Zaslat firmě poptávku

Nadační fond Úsměv, nadační fond

Naše instituce je ochotna poskytnout sociální pomoc. Serioznost je něčím, co u nás vždy naleznete. Jsme společnost, která Vám nabídne neziskové poradenství. Pomáháme lidem, kteří se každodenně setkávají s problémy, jejichž vyřešení je nad jejich síly. Jednou z našich služeb je také pomoc v nouzi. Ochota potěší snad každého člověka.

Zobrazit detail firmy Zaslat firmě poptávku