Vhodnost a typ úvěru by měl každý člověk osobně probrat s finančním odborníkem.

 • Účelový úvěr znamená, že banka stanovuje, k čemu dlužník peníze použije. Nejčastějším důvodem využití je řešení bytové situace. Takový úvěr může klient zajistit buď jen doložením dostatečně vysokého vlastního příjmu, nebo zástavou nemovitosti. V některých případech banka vyžaduje dozajištění ručitelem.

 

 • Neúčelový úvěr znamená, že banka nestanovuje, k čemu dlužník peníze použije. Nejčastějším důvodem využití je úhrada zboží či překlenutí nedobré finanční situace klienta. Všeobecně platí, že úroková sazba je oproti účelovému úvěru (většinou financování bydlení) zřetelně vyšší.

 

 • Pro účel finančního vyrovnání majetkových závazků lze využít úvěru, který je považován za tzv. účelový. Řeší totiž bytovou situaci nového dlužníka, neboť ten potřebuje vyplatit podíl spolumajitele nemovitosti, aby se sám stal majitelem předmětné nemovitosti. Nejtypičtějšími případy je vyrovnání se mezi rozvádějícími se manžely, nebo vyplacení sourozence na základě dědictví.

 

 • U výběru vhodného způsobu financování výstavby nemovitosti je velmi důležitým kriteriem poměr mezi cenovou hladinou celého záměru, odhadem tzv. ceny budoucí a vlastních finančních prostředků (tzv. Vlastní zdroje).

 

 • U výběru vhodného způsobu financování rekonstrukce nemovitosti je velmi důležitým kriteriem cenová hladina celého záměru. U „nižšího“ rozsahu je buď nemožné či finančně drahé financování hypotékou. Naopak u cenově vysoké akce vyjde ve většině příkladů lépe právě hypotéka.

 

Na trhu je nepřeberné množství druhů a typů úvěrů. Proto volbu toho nejvhodnějšího je dobré ponechat na zkušeném nezávislém poradci.

Výhody setkání s nezávislým odborníkem na úvěry

 • Nezávazná a bezplatná konzultace
 • Vyhledání veškerých úsporných možností
 • Vyřízení administrativy na jednom místě
 • Prodiskutování možných kombinací, na kterých ušetříte
 • Kalkulace více bankovních domů pro snazší orientaci bez ztráty vašeho drahocenného času
 • Výběr banky, která nejvíce vyhovuje vašim požadavkům
 • Nemusíte obíhat jednotlivé banky a zjišťovat rozdíly a dělat si náročnou analýzu

Čtěte také