Životní situace

Dlouhodobé ošetřovné

Dlouhodobé ošetřovné

Prodlužuje se doba, po kterou lze čerpat dlouhodvé ošetřovné, a také se rozšiřuje okruh lidí, kteří mají na ošetřovné nárok.