Kočičí útulky poskytují pomoc, azyl a péči opuštěným kočkám a koťatům v nouzi. Pečují o ně a snaží se jim nejrůznějšími způsoby nalézt nový domov. Za tímto účelem zvířátka prezentují na svých webových stránkách, na sociálních sítích a pořádají se i tzv. umisťovací výstavy. Do útulků se většinou dostávají kočky, o které se jejich majitelé nechtějí nebo nemohou starat, zatoulané kočky a koťata volně žijících koček. Většina útulků je také zapojena do kastračních programů, v jejichž rámci odchytávají plaché pouliční kočky, které po kastraci vrací do původního prostředí, pokud jim tam nehrozí nějaké nebezpečí.

Zřizovatelé útulku pro kočky

Útulek mohou zřizovat právnické i fyzické osoby a provozovat jej na základě volné živnosti dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Zřizovatel útulku je však označen jako chovatel dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, a zároveň je i chovatelem podle zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči. V praxi to znamená, že při zřizování a provozování útulku musí dodržovat mimo jiné i povinnosti plynoucí z obou těchto zákonů, např. absolvovat odborný kurz pro odchyt toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi, včetně péče o ně v útulcích pro zvířata dle § 42 odst. 2 veterinárního zákona. Pečovat o osazenstvo útulku pak může pouze osoba, která absolvovala uvedený kurs, složila zkoušku a získala potřebné osvědčení. To však nevylučuje, že pomocné práce v útulku mohou pod jejím dohledem nebo vedením vykonávat osoby, které tuto kvalifikaci nemají.

Útulky pro kočkyDalší požadavky a podmínky jsou pochopitelně kladeny na vhodné umístění, dostatečný zdroj napájecí vody a elektrické energie, dodržení hygienických ochranných pásem, oplocení objektů, vnitřní uspořádání a provedení, volbu použitých materiálů, provoz a další. Podmínek je opravdu hodně a připravte se, že si vás řádně podá a „proklepne“ veterinární správa, hygiena, stavební úřad, odbor životního prostředí, hasiči a určitě ještě někdo další.

Jak se lze zapojit do pomoci kočkám?

Pokud vás trápí osud opuštěných kočiček, ale nechcete se zrovna pouštět do tak náročného projektu, jako je zřízení a provozování útulku, nezoufejte, i tak máte řadu možností, jak se zapojit a začít aktivně pomáhat. Najděte si kočičí útulek ve svém okolí a začněte jej podporovat. Každá pomoc je vítaná.

Mezi nejčastější formy pomoci patří:


Útulku můžete ale pomoci i darováním starých dek, ručníků a přehozů, steliva do kočičích záchodků, čisticích prostředků a dezinfekce, vatových tamponů, gázy, hygienických potřeb a ubrousků, savých podložek atd. Pokud uvažujete o takovéto formě pomoci, je určitě lepší ověřit si telefonátem, na webových stránkách nebo na sociálních sítích, co by momentálně útulek potřeboval a formu pomoci přizpůsobit konkrétnímu požadavku.

Péče o opuštěná zvířata je nejen časově, ale také finančně náročná a většina útulků se potýká s finančními problémy, které často ohrožují samotnou existenci útulku. Nezalekněte se tedy i případné žádosti o finanční dar. Další možností je nabídnout k dispozici vlastní síly a přihlásit se do útulku jako dobrovolník.