Výše pojistné částky by měla odpovídat výši finanční ztráty plynoucí z dané pojistné události. Jinak řečeno - pojistka by měla být uzavřená na takovou částku, aby vám dokázala vykompenzovat finanční ztrátu z dané pojistné události. Aby vám uhradila náklady na léčbu a zároveň vám pokryla všechny finanční náklady na živobytí, pokud budete bez příjmu.

Jaké jsou možné výše pojistných částek u nejčastějších rizik?

Pro případ smrti „běžné“

Konstantní část této nepříjemné situace lze nazvat jako „pohřebné“. Ta by měla pokrýt náklady na pohřeb.

Ve většině případů pak daleko vyšší částky je možno kalkulovat jako klesající. Celková suma závisí na výši případných úvěrů pojistníka, na počtu a věku dětí.

Využívejte levnějších alternativ klesajících pojistných částek v těch případech, kdy to má opodstatnění. Avšak pozor: jsou případy, kdy konstantní pojistná částka má své opodstatnění i přes svoji vyšší cenu.

Invalidita

Zde hodně záleží na:

  • profesi (manuální, duševní atd.) pojištěného
  • na volbě, které stupně invalidity vůbec pojistit
  • na kombinaci s denními dávkami v nemoci a případně i s velmi závažnými nemocemi

Závažná onemocnění

Pojistná částka by v kombinaci s denními dávkami měla pokrýt finanční ztráty marodování po dobu cca 1,5 roku (například pro případ onemocnění rakovinou).

Závažná onemocnění se bohužel dotýkají i dětí. Přesto, s rostoucím věkem riziko stoupá. Cena tedy také. Proto čím dříve, tím lépe a levněji. Velmi těžké následky závažných nemocí lze značně zlevnit kombinací pojištění s rizikem invalidity.

Denní dávky při pracovní neschopnosti

Pojistěte si pracovní neschopnost při nemoci či úrazuPoměrně drahé riziko, u nějž by výše odškodnění měla pokrýt dorovnání nemocenské do plné mzdy. U podnikatelů pak nejen dorovnání příjmu, ale i případných měsíčních nákladů spojených s podnikáním (leasing, nájem atd.).

Denní dávky při pracovní neschopnosti je poměrně drahé riziko, u nějž můžeme cenu příjemně zredukovat dobře nastavenou kombinací doby karence (počet dnů, od kdy pojišťovna vyplácí pojistné plnění).

Hospitalizace v důsledku nemoci

Zde je na zváženou, zda toto vůbec řešit, neboť pobyt v nemocnici až na vzácné výjimky lékaři umožní na co nejkratší možnou dobu. Možno řešit spíše denním odškodným, nebo denními dávkami při pracovní neschopnosti, kdy není rozhodující, zda se léčím doma či v nemocnici.

Smrt úrazem

Jak jsme uváděli výše, možno pokrýt rizikem smrti běžné. Sice jde o výrazně dražší pojištění, ale jde „o jistotu“.

Navíc pokud již máte pojištěné riziko smrti „běžné“, je zbytečné zřizovat i pojištění pro smrt úrazem a tak pojistku zdvojovat. Raději ušetřete dalších pár korun ve prospěch rizika prospěšnějšího.

Trvalé následky úrazu

Každopádně vždy s progresivním plněním. Propočet by měl korespondovat s výší příjmu, resp. s rizikem jeho snížení či ztráty.

U trvalých následků úrazu zvažte kombinaci dle procenta následků. Většina pojišťoven umožňuje pojistné plnění od řádově 0,1% trvalých následků + od 10% trvalých následků. Vhodnou volbou lze rizika zajistit za výrazně levnější cenu!

Denní odškodné v případě úrazu / Tělesné poškození úrazem

Tato částka by měla sloužit na dorovnání příjmu k nemocenské. Podobně jako u denních dávek při pracovní neschopnosti. S touto dávkou je také vhodné denní odškodné kombinovat za účelem snížení pojistného.

Úrazová rizika se v drtivé většině případů dají pořídit za stejnou cenu bez ohledu na věk dospělého člověka a bez ohledu na pohlaví.

Vyplatí se pojištění pracovní neschopnosti?Riziko kryje spíše nižší výši odškodného stanovené denním limitem dle pojistné smlouvy. Například dávka 300 Kč denně znamená při zlomené noze s dobou léčby 30 dnů odškodnění ve výši 9 000 Kč. Tato částka slouží na dorovnání příjmu k nemocenské.

U denních dávek a denního odškodného je u vyšších částek maximální možný limit navázán na výši oficiálního doložitelného příjmu (mzda, nebo daňové přiznání).

Tip: Při volbě pojistných částek vhodně zkombinujte riziko invalidity + velmi závažných onemocnění + denních dávek při pracovní neschopnosti (u posledně jmenovaného rizika pak ještě dobře zvolte karenční dobu). Tím dosáhnete smysluplného pojištění za luxusní cenu a uspoříte značné množství peněz.

Počítejte a využívejte služeb pojišťovacího poradce

Pokud se změní vaše finanční či rodinná situace, nechejte si propočítat návrhy na změnu stávajícího pojistného programu tak, aby nové výše pojistných částek korespondovaly s aktuální situací. Změna pojišťovny neznamená výrazné zvýšení platby, je-li vám cca mezi 18 – 60 lety věku. Při vhodném a pestrém výběru pojišťoven můžete dokonce ještě ušetřit.

Tip: Pokud požadujete výrazně vyšší pojistné částky, může pojišťovna vyžadovat lékařskou prohlídku a případně prokázání adekvátního příjmu. Lze to obejít kombinací více pojistných smluv u více pojistitelů.

 

Při zvažování výše pojistných částek je vhodné kalkulovat i s tím, že pokud by bylo vyplaceno odškodnění jednorázové, pak tato rozumně uložená hotovost bude generovat další příjmy. Z tohoto důvodu by tedy mohla stačit pojistná částka nižší, tedy na pojistném i levnější.

Tip: Pokud má pojištěný ve svém vlastnictví nějaký majetek (nemovitost, funkční samostatnou firmu…), pak i celou řadu pojistných rizik lze o jejich hodnotu snížit. Samozřejmě, dá-li se zpeněžit.


Příklad:
A) Pan Hladký potřeboval pořešit krytí hypotéky. Má ve své pojistné smlouvě stanoveno riziko pro případ smrti na konstantní pojistnou částku 1 mil. korun na dobu 30 let. Platí za to 282 Kč měsíčně, tedy celkem 101 520 Kč.

Po poradě s odborníkem zkalkulovali variantu na stejný 1 milion, ale s klesající pojistnou částkou. Za tuto novou pojistku platí u tohoto rizika pouhých 87 Kč měsíčně, tedy celkem 31 320 Kč.

Jeho úspora činí 70 200 Kč za celou dobu splatnosti úvěru.

 

B) Pan Žertík při svých kalkulacích výše pojistné částky a doby pojištění počítal se situací, že jeho syn Alfred bude studovat i na vysoké škole. Leč, Alfred po 3 letech skončil svůj školní pobyt získáním výučního listu. Riziko smrti běžné s klesající pojistnou částkou tedy 6 let před původním termínem zrušil a syna poslal pracovat, aby se živil sám…

Finanční navigátor Vám ZDARMA poradí

  • Konzultace a poradenství zdarma.
  • Zdarma pro Vás provedeme výběrové řízení na Vaši pojistku.
  • V případě realizace pojistky nic neplatíte!
  • Garantujeme nejlepší podmínky, nezastupujeme žádnou pojišťovnu.


Stačí zanechat kontakt a my Vám zavoláme.