Snad každý z nás zná tu situaci, kdy na účet přijde výplata a během prvních pár dnů velká část z ní padne na nejrůznější splátky, jídlo, zábavu, atd. Čím dál více klientů si začíná uvědomovat, že náhlé onemocnění by znamenalo podstatnou ztrátu příjmu a tím pádem i výrazné ohrožení bezproblémového chodu domácnosti a nastaveného životního standardu. Navíc, ze statistik vyplývá, že průměrná délka pracovní neschopnosti činí 45 dní. U vážnějších onemocnění je však délka pracovní neschopnosti mnohem delší.

Jakou můžeme očekávat ztrátu při pracovní neschopnosti?

Ztráta na příjmu je výrazná. Pokud jste v pracovní neschopnosti celý kalendářní měsíc, činí rozdíl mezi měsíční mzdou a nemocenskou více než 55 %.

Příklad: Měsíční hrubá mzda zaměstnance činí 25.000 Kč. Vinou onemocnění se zaměstnanec ocitne na 31 dnů v pracovní neschopnosti (z toho v prvních 14dnech je 10 dní pracovních).

  • Za první 3 dny neschopenky nedostane nic,
  • od 4. do 14. dne získá od zaměstnavatele 3.107 Kč,
  • za zbytek dnů pracovní neschopnosti mu stát vyplatí 7.548 Kč.

 

Zaměstnanec tedy během své pracovní neschopnosti dostane celkem 10.655 Kč, tzn. ani ne polovinu svého standardního měsíčního příjmu. Rozdíl mezi hrubou mzdou tohoto zaměstnance a celkovou vyplacenou částkou při pracovní neschopnosti činí 14.002 Kč!

Jak vysoké jsou nemocenské dávky?

Jak dlouho se v ČR marodí?

Pozor na pojistné podmínky

Vzhledem k tomu, že mezi vlastním měsíčním příjmem a náhradou mzdy při pracovní neschopnosti je velmi výrazný rozdíl, lidé tuhle situaci přestávají podceňovat a proti možnému výpadku příjmu se chrání pomocí pojištění denních dávek při pracovní neschopnosti. Co ale stále podceňují, je výběr pojišťovny a věnování větší pozornosti podmínkám samotného pojištění. Jak už totiž bývá zvykem, každá pojišťovna má jiné podmínky a samozřejmě i jiné ceny. Lidé často při sjednávání pojištění postupují tak, že jdou do určité pojišťovny a bez bližšího zkoumání berou to, co jim nabídnou.

Škodové, nebo obnosové pojištění?

Může tedy nastat situace, že se klient chce pojistit proti zmiňované ztrátě příjmů a sjedná si pojištění denních dávek při pracovní neschopnosti, ale klientem vybraná pojišťovna nabízí toto pojištění pouze jako škodové. Znamená to tedy, že v případě pracovního úrazu, kdy klientovi ze zákona musí škodu uhradit zaměstnavatel, nebude vyplaceno pojistné plnění. V případě, že by pojištění bylo sjednáno jako obnosové, pojišťovna by vyplatila pojistné plnění bez ohledu na to, jestli důvodem pracovní neschopnosti bylo onemocnění, nebo pracovní úraz.

Každý klient by tedy vždy před sjednáním měl vědět o jaký typ pojištění se jedná a až poté se rozhodnout.

Finanční navigátor Vám ZDARMA poradí

  • Konzultace a poradenství zdarma.
  • Zdarma pro Vás provedeme výběrové řízení na Vaši pojistku.
  • Poradíme Vám s výběrem pojistky tak, aby skutečně maximálně kryla případnou pracovní neschopnost.
  • V případě realizace pojistky nic neplatíte!
  • Garantujeme nejlepší podmínky, nezastupujeme žádnou pojišťovnu.


Stačí zanechat kontakt a my Vám zavoláme.