Pokud vám vaše současná zdravotní pojišťovna z nějakého důvodu nevyhovuje a uvažujete proto o její změně, bylo by dobré si nejprve zjistit několik informací.

Má s vaší novou pojišťovnou smlouvu i váš lékař?

Zjistěte si, jestli má váš lékař s vaší nově vybranou pojišťovnou, ke které chcete přestoupit, sjednanou smlouvu. Pokud by ji totiž neměl, museli byste si veškeré lékařské vyšetření, zákroky a jiné úkony hradit ze svého, a to včetně léků. Zdravotní pojištění by tak pro vás ztrácelo význam.

Hledejte spíš mezi známými jmény zdravotních pojišťoven, které mají dostatek poboček a uzavřené smlouvy s větším množstvím lékařů a nemocnic.

Využijte nabízené bonusy

Podívejte se na všechny bonusy, které nová pojišťovna nabízí. Dost často se stává, že lidé sice k jiné pojišťovně přestoupí, ale nevyužijí ani zdaleka všech služeb, jež mají k dispozici.

Kdy a jak změnu provést?

Změna zdravotní pojišťovny je možná jen ve dvou termínech do roka, a to buď k 1.1., anebo k 1. 7. O tom, ve které vlně přestoupíte k nové pojišťovně, rozhoduje termín vaší žádosti o změnu.

O změnu zdravotní pojišťovny zažádáte pmocí přihlášky (formuláře), kterou naleznete na pobočce nově vybrané pojišťovny, nebo na jejích internetových stránkách. Jestliže jste osobou výdělečně činnou, musíte nové pojišťovně doložit potvrzení o výši záloh, které jste hradili předchozí zdravotní pojišťovně.

Odhlášení od staré zdravotní pojišťovny provádí nová pojišťovna. Ta vám také zašle novou kartičku pojištěnce. Změna zdravotní pojišťovny je bez poplatku.

O změně zdravotní pojišťovny musíte informovat svého zaměstnavatele do osmého pracovního dne od změny. Také co nejdříve informujte svého lékaře co nejdříve.