Veškeré modelované příklady vycházejí z hypotetických úroků a to jak u hypotečních úvěrů, tak i u předpokládaných výnosů investic. Tyto parametry jsou v čase proměnné a nepredikovatelné.

S investicí do cenných papírů souvisí riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní, a není tak zaručena návratnost investice. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Míra očekávaného výnosu z investičních nástrojů souvisí s mírou investičního rizika a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému.