Zdravý životní styl je založený na vyvážené stravě, dostatku kvalitního spánku, správného pohybu i relaxace. Je potřeba si totiž uvědomit, že pro spokojený a dlouhý aktivní život je důležitá nejenom zdravá a vyvážená strava, ale i udržování fyzického zdraví, kterého dosáhnete nejenom jednotvárným posilováním ve fitness studiu, ale především relaxací, spánkem a různorodým pohybem, díky kterému si vaše tělo zachová ohebnost a pružnost. Pohyb totiž neznamená jen velké svaly a štíhlou postavu, ale především vyrovnanost, psychickou pohodu a dobré zdraví. Výborné jsou třeba vycházky, jízda na kole - klidně i s dětmi, existuje už i přípojné kolo pro děti, dále plavání a mnoho dalšího.

Už staří Číňané věděli, že když nevznikne malý problém, nemůže vzniknout velký problém

Stáří tradiční čínské medicíny, vycházející ze starodávné čínské filozofie, se odhaduje na 5000 let. Jedná se o unikátní léčebný systém, který ve svých postupech využívá akupunkturu, akupresuru, bylinnou léčbu, úpravu stravy, cvičení Čchikung, baňkování, masáže a moxování. Během své víceméně souvislé a velmi dlouhé historie se tradiční čínská medicína neustále vyvíjela, zdokonalovala a sbírala cenné empirické zkušenosti. 

Nemoci a tradiční čínská medicínaZaznamenané pozitivní výsledky i úspěchy v samotné léčbě přinesly postupně tomuto starodávnému umění četné ohlasy a řady jeho příznivců se dnes rozšířily i v zemích s tradicí klasické západní medicíny.

Základním pilířem vycházejícím právě z čínské filozofie je pro tradiční čínskou medicínu teorie dvou energií, Jin a Jang, které jako protiklady společně vytvářejí nedělitelný celek v absolutní harmonii. Přestože jsou ve vzájemném protikladu, jeden bez druhého nemohou existovat. Jang bývá častěji vnímán jako mužský aspekt, stoupající aktivní a veselá energie, klesající ženský Jin symbolizuje zase stabilitu a jednotu.

Vedle Jin a Jang tradiční čínská medicína vychází i z učení o pěti prvcích, které popisuje vztahy mezi dřevem, ohněm, zemí, kovem a vodou, pěti elementy, které jsou pro lidské tělo nepostradatelné a které zastupují jednotlivé orgány. Všechny tyto prvky společně fungují v dokonalé harmonii. Pokud je citlivá harmonie a rovnováha narušena, pak lidské tělo trápí nemoci a neduhy.

Západní medicína bolest neléčí, pouze tlumí

Jak na bolest přírodní cestou?Filozofie, diagnostické metody i způsoby léčby tradiční čínské medicíny jsou založené na velmi odlišných základech než u klasické západní medicíny. Západní medicína je zaměřena především na fyzickou stránku těla. Její dnešní podoba je výsledkem pokroku a vývoje moderních věd i technologií zejména během posledního století. Díky tomuto přístupu a způsobem vývoje je však klasická západní medicína určitým způsobem limitována. Na lidský organismus nenahlíží komplexně, ale má tendence „kouskovat“ a zabývat se pouze konkrétním zdravotním problémem, jehož následky až začíná léčit. Cílem je opravit nebo vyměnit nefungující komponenty lidského těla. Zbavit člověka bolesti utišujícími a tlumicími prostředky, případně pouze potlačit projevy nemoci nebo oslabení organismu.

Naproti tomu se tradiční čínská medicína zaměřuje na citlivou rovnováhu v těle a energetické toky, které v něm proudí.

Samotný vývoj tradiční čínské medicíny a její dnešní podoba je do určité míry ovlivněna i absencí moderních technologií, které by v tehdejší době umožnily čínským lékařům provádět pitvy a získat tak potřebné znalosti o vnitřních orgánech. Čínští lékaři tak založili svoje teorie a léčebné postupy na funkcích a vazbách přítomných v lidském těle. Člověka proto vnímali jako jednotný celek, složený ze stejné substance, v jehož těle platí stejné principy a zákonitosti založené na rovnováze mezi Jinem a Jangem a vzájemné interakci pěti zmíněných elementů.

Jak získat tělesnou rovnováhu?

Díky tomuto úhlu pohledu se čínským lékařům postupem času podařilo jednoduché léčebné postupy založené především na prevenci propracovat a zdokonalit v důmyslné a komplexní léčebné terapie, šetrné k mysli, tělu i k jeho potřebám, s dnes již prokazatelně vědecky ověřenými výsledky.

Prevence přináší radost, léčba spíše jen utrpení

Z nastíněného přístupu a uvažování v tradiční čínské medicíně pak musí být i laikovi zřejmé, že základním stavebním prvkem tohoto myšlení je především prevence. Prevence ve smyslu žít v souladu s požadavky svého těla a zachovat si střídmým a zdravým životním stylem citlivou harmonii a rovnováhu organismu tak, aby nedošlo v důsledku jejího narušení ke vzniku nemoci.

Důležitým prvkem a součástí prevence v tomto smyslu je pak rovněž i umění relaxace, které je bohužel v dnešní hektické době velmi často opomíjené. Svému tělu, duchu i zdraví dáte maximum, pokud se naučíte relaxovat a soustředit se pouze na své tělo a jeho potřeby.

Masáže pro lepší zdravíVelmi vhodným nástrojem k relaxaci a celkovému ozdravení organismu jsou čínské energetické masáže. Tyto masáže v kombinaci s pohybem a zdravým životním stylem jsou alfou a omegou spokojeného života a především prosperujícího zdraví.

Pokud včas zvolíte masáže jako doplněk ke zdravému životnímu stylu a dostatku pohybu, pak vás vaše tělo velmi brzy a velmi příjemně odmění v podobě lákavých dávek endorfinů, zdraví, vitality a psychické pohody. Samotná masáž se pak pro vás stane nevšedním zážitkem plným rozkoše a velmi příjemné relaxace.

Rozhodnete-li se však podstoupit masáže až v okamžiku projevu bolesti od tělesné indispozice, pozitivum v podobě příjemného zážitku a relaxace nečekejte v takové míře. K odstranění fyzického bloku na vašem těle musí masér opakovaně použít více síly a masáž se tak může stát, zejména pro citlivější osoby, nepříjemnou.

Levnější je být zdravý, než nemocný

Velmi často se setkáváme s negativním postojem vůči čínské medicíně díky účtovaným cenám za jednotlivé praktiky a s automatickou preferencí západní medicíny, která je pro nás „zadarmo“. Praxe je ale taková, že nic není zadarmo.

Západní medicínaPokud si vyzvednete na recept prášky na bolest bez doplatku, neplatíte je zrovna teď, ale zaplatit se musí. Pokud se necháte v nemocnici vyšetřit, někdo musí zaplatit zdravotnický personál i provoz vysoce nákladných zdravotnických přístrojů. Tyto výdaje plynou z veřejného zdravotního pojištění, které si hradíte vy i váš zaměstnavatel!

Je důležité si uvědomit, že současný stav v našem zdravotnictví není v tomto modelu trvale udržitelný. Náklady na zdravotní péči rostou geometrickou řadou v souvislosti s větším výskytem civilizačních chorob, snižováním úmrtnosti a prodlužováním střední délky života.

Lze očekávat, že postupem času si budeme částečně nebo plně hradit z vlastní kapsy většinu lékárenského sortimentu i úkonů souvisejících s lékařskou péčí.  A pokud si dnes vyzvedáváte prášky na bolest bez doplatku, je velmi pravděpodobné, že si je za pár let s požehnáním západní medicíny budete vyzvedávat pořád, ale už za plnou cenu a možná i po prodělané operaci, díky níž a následné rekonvalescenci v lepším případě jenom dlouhodobě snížíte rapidně svůj finanční příjem, v případě horším přijdete o zaměstnání a budete mít tu čest zařadit se do evidence uchazečů o práci.

 

 

Nebylo by tedy jednodušší svěřit svou chatrnou tělesnou schránku odborníkovi na tradiční čínskou medicínu, který definitivně odstraní nejenom důsledky, ale i příčinu vašich bolestí a celkové dysbalance vašeho organismu? Je to na zvážení každého z nás.

Západní medicína život prodlouží, ale nezkvalitní

Cítíte-li se dobře a jste-li ve výborné kondici bez zjevných zdravotních potíží, i tak můžete techniky tradiční čínské medicíny zaměřené na prevenci vyzkoušet. Získáte rozhled a otevřou se vám nové obzory. Dlouhý život, který nám umožňuje západní medicína, je určitě fajn, ale rozhodující je kvalita žití. O kvalitu svého života se musíme postarat my sami. A výrazně ovlivnit ji můžeme právě díky tradiční čínské medicíně.