Úrazové pojištění je produkt, který vás sice neochrání před nechtěným úrazem, ale má za úkol zmírnit finanční ztrátu, která by mohla ohrozit váš nastavený životní standard. Výplatu pojistného plnění z tohoto produktu můžeme očekávat v případě, že v důsledku úrazu dojde k přechodnému tělesnému poškození, trvalému tělesnému poškození, nebo smrti pojištěnéhoO rychlosti vyplacení pojistného plnění z úrazového pojištění rozhodujete již při výběru pojišťovny. Pojištění se může vztahovat na jednotlivce, nebo skupinu osob a lze jej uzavřít i na kratší dobu.

Typy úrazového pojištění

 • Smrt úrazem
 • Trvalé následky úrazu
 • Tělesné poškození úrazem
 • Denní odškodné za následky úrazu
 • Pobyt v nemocnici následkem úrazu

 

Při sjednávání pojištění je potřeba správně nastavit výši pojistné částky, od které se následně odvíjí jak výše pojistného, tak i výše plnění.

Pozor, myslete však i na to, že úraz není jediná nepříjemnost, která vás v životě může potkat a ohrozit jak vaše zdraví, tak i finanční rozpočet celé vaší rodiny. Ze statistik vyplývá, že úraz se stává lidem v 11 % případů a z celých 89 % může za způsobené nepříjemnosti nemoc.

Ne každé úrazové pojištění se vyplatí

Rychlost vyplácení pojistného plnění

Při výběru pojišťovny se lidé často ptají, za jak dlouho od úrazu dostanou peníze.

Nabízí se zde různé varianty:

 • Před ukončením léčby
 • Po ukončení léčby, popřípadě záloha

 

V současné době je na trhu několik pojišťoven, které s likvidací pojistné události začnou ihned po úrazu a nabízí vyplacení pojistného plnění již po několika dnech. Navíc, co se týká nahlašování pojistné události, některým pojišťovnám postačí pouze lékařská zpráva z ošetření klienta bezprostředně po úrazu.

Samozřejmě během léčby může dojít ke komplikacím, které se na začátku nedaly předpokládat. V takovém případě je potřeba doložit pojišťovně lékařskou zprávu, která prokáže další léčbu. Na základě této zprávy pojišťovna událost znovu otevře a následně vám podá informaci, kdy poskytne další peníze.

Pozor, existuje promlčecí doba nároku na pojistné plnění z úrazu. Ta činí tři roky a začíná běžet jeden rok od úrazu.

Výše plnění

Předtím než si sjednáte úrazové pojištění, je dobré se informovat, jakou částku by pojišťovna vyplatila při určitých úrazech. Mnohdy totiž nezáleží na výši sjednané pojistné částky, ale na stupni a vážnosti daného úrazupojišťovna vyplácí určité procento, nebo násobek sjednané částky. Většina pojišťoven se řídí podle svých vlastních oceňovacích tabulek. Není tedy na škodu, si nechat takové tabulky ukázat před podepsáním smlouvy. Za férovější lze považovat takové tabulky, které za konkrétní úraz stanovují přesný počet dnů plnění, nebo procento plnění.

Je na vás, na jak vysokou částku se pojistíte. Je ale na pojišťovně, jaké vám za úraz poskytne plnění (a jestli jej vůbec poskytne). Existuje dlouhá řada výluk některých úrazových pojistek. Může se stát, že úrazové pojištění, které si platíte, v konečném důsledku nebude plnit svůj účel. Dbejte proto na důkladný výběr pojišťovny, snížíte tím riziko vzniklých nepříjemností.

Finanční navigátor Vám ZDARMA poradí

 • Konzultace a poradenství zdarma.
 • Zdarma pro Vás provedeme výběrové řízení na Vaši pojistku.
 • Poradíme Vám s výběrem pojistky tak, aby skutečně maximálně kryla Váš případný úraz.
 • V případě realizace pojistky nic neplatíte!
 • Garantujeme nejlepší podmínky, nezastupujeme žádnou pojišťovnu.


Stačí zanechat kontakt a my Vám zavoláme.