Pojištění a pojišťovny

Pojištění vozidel GAP

Pojištění vozidel GAP

Jedná se o pojištění allrisk, kam jsou zahrnuty rizika živlů, havárie, odcizení, pád věcí, srážka se zvěří.