Vyplněním tohoto formuláře a jeho odesláním udílím souhlas společnosti OVB Allfinanz, a.s., IČO: 48040410, se sídlem Praha 4 – Chodov, V Parku 2343/24, PSČ 14800, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn.: B 9697, se zpracováním mnou uvedených osobních údajů a případně dalších osobních údajů, které sdělím v rámci vzájemné komunikace, a to pro možnost mého kontaktování. Tento souhlas můžu kdykoliv odvolat.

Více informací o zpracování osobních údajů zde.