Blog

Pojištění vozidel GAP

Pojištění vozidel GAP

Jedná se o pojištění allrisk, kam jsou zahrnuty rizika živlů, havárie, odcizení, pád věcí, srážka se zvěří.

Odpovědnost zaměstnance

Odpovědnost zaměstnance

Pozor na odpovědnost zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli. Mohou se vyšplhat až do výše 4,5násobku vašeho průměrného měsíčního platu.