Do dluhů se může dostat každý. Češi nikdy neměli napůjčováno více peněz než teď. Přibývá hypoték i dalších úvěrů. Úvěr má v současnosti přibližně polovina Čechů, avšak ne všem se ho daří splácet. Z analýz vyplývá, že jsme lepší ve splácení dlouhodobých úvěrů, ale přibývá těch, kteří nesplácejí úvěry krátkodobé. I ti, kteří obvykle platí své pohledávky pravidelně a v termínu, mohou nevědomě padnout do stavu, že na účtu v daný čas není dostatek prostředků, a proto platba neodejde včas a klient se se splácením dostane do prodlení.

Velmi běžnou příkladovou situací je ztráta zaměstnání, ale také onemocnění, rozvody či rozchody a další důvody, a vy začnete mít problémy se splácením půjčky. Abyste své pohledávky zvládli, je důležité provést analýzu vaší finanční situace i s ohledem na případné budoucí faktory, rizika a vyznat se v úvěrech. Tato opatření však většina lidí podceňuje a dostávají se zbytečně do dluhové pasti. Dlužníci se pak za svou situaci stydí a bojí se ji řešit. Nebo nevědí jak. Mnohdy situaci řeší dalšími půjčkami, ale ty je později obtížné nebo nemožné splácet.

Lidé často nevyužívají možnosti odpuštění upomínky plynoucí z neuhrazené splátky – přitom stačí jen včas informovat úvěrovou společnost o nemožnosti zaplatit předepsanou splátku včas. Anebo nenahlásí dotčenému orgánu změnu bydliště, tudíž nepřevezmou dokumenty, které na vzniklé dluhy a sankce upozorňují. Dluhy tedy narůstají. A klient o nich nemá ani tušení.

Podmínky nevěrohodných věřitelů jsou někdy zrůdné a například po jedné nezaplacené splátce u nepoctivé úvěrové společnosti je v sázce vaše nemovitost. Psychické zhroucení a sociální odcizení není pak v této zátěžové situaci nic výjimečného. Je tedy nezbytné udělat první krok.

Pokud lidem nestačí na splácení pohledávek jejich příjmy, obvykle se snaží o úhrady z úspor, dohodnou se s věřiteli či poprosí o pomoc rodinu.

První kroky k systematickému řešení:

1. Ujasněte si, komu a kolik dlužíte

Je třeba pamatovat jak na jednotlivce, od nichž jste si půjčili určitý obnos za dohodnutých podmínek, tak na společnosti, u kterých jste si půjčili buďto peníze v hotovosti, nebo si u ní vyřídili úvěr či jiný druh půjčky.

2. Spočítejte nejenom půjčky, ale všechny náklady

Dále spočítejte všechny náklady, které musíte měsíčně hradit pravidelně smluveným organizacím, tj. zejména nájem bytu a s ním spojené další výdaje, platby za energie, telefon, pojistné a případné udělené pokuty. Pokud máte zpoždění s platbami i v tomto sektoru, je nutné je nejenom sečíst, ale zjistit, jestli vám u dané organizace hrozí:

  • platby za upomínky, penále,
  • kdy jsou tyto sankce udělovány,
  • v jakém intervalu jsou navyšovány.

 

Nemáte-li detailní přehled, například u nedoplatků za pojistné, požádejte si o vystavení výpisu. Z tohoto vyúčtování kromě částky zjistíte detaily, které mohou mít vliv na další postup či navýšení dlužné částky.

Co dělat, když se dostanete do finanční tísně?3. Informujte neprodleně věřitele

Banku, úvěrovou společnost, pojišťovnu apod. oslovte už tehdy, když víte, že s úhradou splátky budete v prodlevě. Domluvte se například na krátkém odkladu či dočasném snížení měsíční splátky. Věřitele informujte nejenom ústně, ale v případě vyššího dluhu i písemně. V dopisu vysvětlete vaše důvody vzniku finanční tísně a doložte ji potřebnými dokumenty (ukončení zaměstnaneckého poměru, kopie zprávy o vašem zdravotním stavu, kopie rozhodnutí soudu o zrušení manželství, výplatní pásky apod.), navrhněte možnost postupu i dobu, kdy byste mohli dlužnou částku uhradit.

Přístup a modely řešení se u různých institucí liší. Nabízená řešení jsou vždy individuální dle situace klienta, ale vždy velmi záleží na tom, jak aktivně klient s oslovenou institucí či jiným věřitelem komunikuje. V případě včasného jednání dosáhnete alespoň elementární úlevy – nevystavení upomínky a následných upomínek. Tak nepřicházíte zbytečně o peníze.

4. Podepsali jste nevýhodnou smlouvu?

Pokud jste podepsali smlouvu o spotřebitelském úvěru, ale u konkurence záhy zjistíte, že si u ní můžete půjčit výrazně levněji, máte právo do 14 dnů od smlouvy odstoupit, a to bez udání důvodu.

5. Splátkový kalendář

Jde o jeden z nejefektivnějších kroků na cestě ven z dluhů a zároveň forma ochrany před navyšováním dluhu a jeho řešení soudní cestou. Jedná se o smluvní ujednání, kdy své pohledávky hradíte pravidelně v dohodnutých splátkách. Trvejte na písemné formě. Lze jej sjednat jako dodatek k původní smlouvě o půjčce nebo jako součást dohody o uznání dluhu.

Splátkový kalendář musí obsahovat nejméně tyto základní údaje:

  • celkovou dlužnou částku,
  • výši jednotlivých splátek,
  • datum úhrady splátek,
  • způsob úhrady splátek.

 

Pozor: Nedojde-li k úhradě jedné z předepsaných splátek, může po vás věřitel vyžadovat okamžité splacení celé části zbývajícího dluhu, pokud je tak ujednáno ve smlouvě. Jako dlužník proto do smlouvy z vlastní iniciativy nevkládejte bod o zesplatnění celého dluhu v případě prodlevy splácení. A při dojednávání podmínek přesně počítejte, jak vysokou částku skutečně ze svých příjmů můžete odvádět. Do ní započítejte ihned i úroky požadované věřitelem.

6. Ze svých nákladů odstraňte ty, které jsou nadbytečné

Při důkladném rozmyslu často odhalíte výdaje za položky, které jsou zcela zbytečné. Tím sice pravděpodobně dojde k omezení životního komfortu, ale usnadnění cesty, jak překonat tíživou situaci v souvislosti s nedostatkem příjmů.

7. Zauvažujte nad zpeněžením drobného majetku, jenž nepotřebujete

Může to být prodej oblečení například přes internetové bazary, prodej nadbytečného nábytku, nepotřebné kvalitní elektrospotřebiče, zlaté šperky aj.

8. Požádejte o pomoc rodinu, známé

9. Šetře na provozu domácnosti

To je jedno ze základních opatření pro úsporu. Porovnejte nabídky společností, které zajišťují vaší domácnosti přívod energie (plyn, elektřina). Analytici poradenských firem uvádí, že je možné ušetřit až několik tisíc korun ročně. Dále dbejte na úspory při nákupu potravin, pohonných hmot, snižte spotřebu vody, využívejte slev, veďte si přehled o výdajích.

10. Využijte pojištění pro případ neschopnosti splácet

Pokud jste si sjednali k půjčce i pojištění pro případ neschopnosti splácet (např. z důvodu ztráty zaměstnání), po prokázání neschopnosti hradit svůj závazek úvěrové společnosti přebere tuto povinnost smluvená pojišťovna. Procedurální kroky vám však nebude detailně vysvětlovat úvěrová společnost, ale právě pojišťovna.

11. Vždy nahlaste změnu bydliště

A to každému vašemu věřiteli či dotčenému orgánu, abyste se nedopatřením nedostali do dluhové pasti (z nevědomky nezaplacené pokuty se může vytvořit tak vysoká pohledávka, že se kvůli ní můžete ocitnout až v exekuci).

12. Pozor na krátkodobé půjčky

Takovými půjčkami jsou úvěry telefonické, do výplaty apod. – v případě neuhrazení často pouze jedné splátky postupují původní věřitelé celý kontrakt jinému věřiteli, o jehož existenci nemáte ani tušení. Tomu se pak musíte zaručit například nemovitostí a řešení bývají nekompromisní, na hranici se zákonem, ale člověk neznalý situace obvykle nejenom že nedokáže reagovat na zvláštní jednání společnosti včas, ale nedokáže jednat vůbec a z menší půjčky může vzniknout obří, zcela nesplatitelný dluh.

Vyplatí se obrátit na velké inkasní společnosti, které pravděpodobně mohly od vašeho drobného, neprověřeného věřitele odkoupit váš závazek. Kontakty naleznete v Asociaci inkasních agentur. Někdy stačí jen stručný e-mail (obsahující vaše jméno, RČ, dotaz, zda dlužíte, vaše kontaktní údaje) a odpověď získáte zakrátko a zadarmo.

Co dělat, když nevycházíte s penězi?13. Najděte si vhodnou brigádu

Ptejte se známých, jestli oni sami nepotřebují vaši pomoc nebo o nějaké možnosti brigády neví. Registrujte se na internetu na některém z pracovních portálů a nechejte si pravidelně posílat všechny nabídky dle požadovaného oboru, ve kterém byste mohli pracovat. Zvažte, jestli je opravdu nutné pracovat jen v okolí bydliště, nebo za brigádou odjet do jiného koutku republiky – mnohé exportní firmy často nabízí i možnost ubytování a svozu na pracoviště, který někdy hradí sama společnost.

Máte-li možnost, zkuste vycestovat do zahraničí, např. přes úřad práce. Ten vám v rámci projektu EURES může nabídnout práci či brigádu v zemích EU, EHP i Švýcarsku. Samozřejmě disponuje seznamem nabízených brigád v tuzemsku.

Kromě dlouhodobých brigád existuje celá řada brigád krátkodobých, a to mnohdy typických pro určitou sezonu během roku (v předvánočním období např. prodej kaprů, úprava či prodej vánočních stromků, pomoc ve stáncích s občerstvením, na vánočních trzích, práce v expedici výrobků, balení výrobků, úklidy prostor a jiné manuální práce). Nabídněte se také firmě, která se věnuje výrobě produktů, které vy sami umíte vytvářet též (švadleny, dekorační výrobky, ale i pomoc v autoservisu apod.)

Krátkodobou či dlouhodobou brigádou může být také doučování. To platí nejen pro studenty, kteří se v náročné finanční situaci mohou ocitnout také velmi snadno. Ovládáte-li cizí jazyk, zajímejte se třeba o spolupráci na tvorbě online slovníku, pracujete-li dobře s počítačem, hledejte možnosti v této oblasti. Studenti se pak mohou ptát po výpomocné práci přímo v jejich či jiné střední škole či na univerzitě.

14. Požádejte úřad práce o pomoc v hmotné nouzi

Hmotná nouze je situace, kdy jednotlivec či celá rodina nemá dostatečné příjmy a její sociální a majetkové poměry jí neumožňují zajištění základních životních potřeb. A zároveň si z prokazatelných důvodů nemůže zajistit příjmy vlastním přičiněním. Mezi dávky pomoci v hmotné nouzi patří i příspěvek na živobytí. Detailní popis kritérií přiznání dávek v hmotné nouzi a podrobné informace najdete na informačních portálech Úřadu práce ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí.

15. Rekvalifikace

Chcete-li svoji finanční situaci řešit z perspektivy dlouhodobé, zvyšte si pracovní kvalifikaci s cílem získat lépe placené pracovní místo. Zajímejte se o rekvalifikační kurzy, které nabízí nejen úřady práce, ale i různá centra celoživotního vzdělávání (buďto jako samostatná společnost, nebo v rámci školských zařízení – nejčastěji tuto možnost dalšího vzdělávání dospělých nabízí střední školy). Rekvalifikaci nabízí mnohdy i samotné výrobní společnosti, buďto přímo v místě výkonu vašeho budoucího povolání, či na přidružených pracovištích.

16. Snižte úroky při splácení závazků

Využívejte kalkulačky a modelových příkladů, ptejte se na existenci všech dalších poplatků, úrokové sazby, zejména RPSN, a rozdíly mezi nimi, informujte se na význam uváděných zkratek (např. p. m. znamená měsíční úrokovou sazbu, p. a. je roční sazba; 20 % p. a. je tedy levnější než 20 % p. m.).

  • Konsolidace neboli sloučení půjček. Jedná se v podstatě o refinancování klasických půjček (např. spotřebitelské úvěry, kontokorent, kreditní karta) a je řešením pro splacení různých menších dluhů. Půjčíte si tedy jednu větší částku, kterou tyto závazky pokryjete a splácíte jen jeden dluh, tedy dluh s jednou evidencí. Můžete tak ušetřit od sta korun až po několik tisíc měsíčně. K jedné bance můžete převést závazky i z jiných bank.
  • Refinancování je vhodné při neschopnosti splácet nastavenou hypotéku. Je třeba prověřit nabízené modely jednotlivých bank. Nejlepší cestou při sumarizaci a porovnání dat je využití služeb kvalifikovaného finančního poradce, který se problematikou zabývá denně, proto pro vás může najít kombinaci toho nejvhodnějšího řešení. Můžete zažádat o hypotéku, která je poskytnuta neúčelově a vy ji tak využijete k financování jiných svých nákladů.
  • Změna banky – hledejte tu, ke které můžete za výhodnějších podmínek převést vaše půjčky, a to s minimálním či nulovým poplatkem za transakce a za vedení účtu.

 

17. Insolvence a exekuce

Insolvence, neboli oddlužení - čili osobní bankrot. Musí ji schválit soud a souhlasit musí všichni věřitelé. Podmínkou je, že vyděláváte a v následujících 5 letech jste schopni splatit alespoň 30 % svých závazků.

V  případě nařízení exekuce exekutor zablokuje všechny účty, takže dluhy prudce naskakují. Nařízená exekuce je zpoplatněná, hradí ji dlužník, většinově by měl do 7 dní. Můžete-li již započatou exekuci uhradit přibližně do 1 roku splátkami, požádejte o ně exekutora.
V případě, že máte pochybnosti o postupu exekutora, můžete požádat o rozklad řízení. Adresujte jej okresnímu soudu či Exekutorské komoře ČR nebo přímo Ministerstvu spravedlnosti.

Exekuci (již od obdržení rozhodnutí o jejím zahájení) a insolvenci vždy řešte s nezávislou odbornou poradnou či právníkem, abyste nepodepsali smlouvu, ve které jsou upraveny původně dohodnuté podmínky mezi vámi a úvěrovou firmou. Pamatujte ale na to, že pomoc neziskové poradny je zdarma.

Možnosti oddlužení

18. Požádejte o pomoc odborníky

Můžete se obrátit na občanské poradny, finanční poradce, oddlužovací centra. Pomohou i seniorům. Tento krok určitě nepodceňujte. Tyto společnosti vám poskytnou radu, konzultaci a pomohou vám překlenout nepříznivou finanční situaci. Získáte zde zároveň i tipy a rady, jak ušetřit peníze. Poradenské služby i sestavení návrhů na oddlužení (insolvenčních návrhů) jsou zdarma. V případě vážné, na první pohled neřešitelné finanční krize je toto řešení nejefektivnější.

Kromě návštěvy kontaktního místa navštivte i semináře, které tyto organizace pořádají pro firmy, školy, azylové domy, domovy pro seniory, na školení zaměstnanců i nezaměstnaných.

Jednou z velkých překážek při řešení finanční tísně totiž bývá nedostatečná znalost konkrétních podmínek a jejich vzájemných vztahů. Odborníci mají nástroje, mají zkušenosti – v situaci se vyznají nejenom z hlediska právního, ale vycházejí ze svých zkušeností s různorodými příklady vzniku a řešení finančních problémů klientů. Se všemi faktory dovedou profesionálně pracovat, identifikují důvody předluženosti a motivují klienta k aktivnímu jednání.

Sestaví s vámi přesnou analýzu vaší finanční situace – v početní operaci přesně pracují s vašimi příjmy, výdaji, celkovou výší nákladů, procenty úroků a dalšími poplatky, sankcemi, které souvisí s neuhrazenými splátkami. Poté vám připraví koncepční plán a poradí, jak postupovat dál. Bez těchto specialistů nikdy nepodepisujte sami žádnou další smlouvu (o úvěru, o půjčce, o plné moci, o zprostředkování, o právní pomoci, ani jakékoli dodatky ke stávajícím smlouvám), abyste svoji situaci ještě výrazněji nezhoršili.

Bez specialisty jste ve velké nevýhodě – nezískáte rychle přehled o možnostech, které se nabízí, a vy výrazně snižujete šanci na optimální řešení situace. Proces zjišťování a vyřizování vám bez specialisty zabere mnohem více času, navíc bez jistoty správného úsudku. Specialista vám rovněž vysvětlí terminologii, problematiku a proces prokazování příjmů, možnosti splácení.

Pomoc těchto institucí využívejte rovněž před plánovanou konsolidací, při oddlužení, exekuci, insolvenci i při plánovaném či již provedeném převedení (postoupení, prodeji) vašeho nesplaceného závazku z věřitele na věřitele, tj. jinou inkasní společnost.

Na 15. listopad připadá Den bez dluhů. Během několika dnů v tomto období máte možnost s finančními poradci svou situaci prodiskutovat, zanalyzovat a připravit řešení. Akci pořádá v listopadu již několikátým rokem společnost Kruk ve spolupráci s Úřadem práce ČR, Poradnou při finanční tísni, neziskovou organizací Rubikon a jinými společnostmi. Odborníci zde pomohou s řešením finančních potíží jednotlivce či rodiny a jsou vám k dispozici v informačních stáncích napříč celou Českou republikou. Řada těchto stánků byla vytvořena přímo na jednotlivých pracovištích Úřadu práce ČR. Spolupráce úřadu práce na této akci je záměrná a rovněž žádaná – ztráta zaměstnání bývá totiž jednou z nejčastějších příčin tíživé finanční situace a jejího prohlubování. Určitě této možnosti využijte – není totiž určena pouze pro ty, kteří mají problémy s dluhy, ale i pro zájemce o finanční rady. Radit se chodí například i matky s dětmi, které sice dluhy ještě nemají, ale o své tísnivé finanční situaci ví a mají obavy z budoucnosti. Pro radu mohou přijít také osoby, jejichž rodinný příslušník se dostal do dluhů a situaci sám řešit neumí. Jinou skupinou, která zde může získat praktické informace, jsou ti, kteří peníze půjčili, ale dlužník jim je nevrací.

Nezapomínejte, že vždy je základem váš aktivní přístup. Ten vám může pomoct i v situaci, kdy je váš případ již projednáván u soudu. Zájmem a součinností s jednajícími orgány můžete docílit uzavření soudního smíru, díky kterému můžete znovu splácet svůj dluh pravidelnými měsíčními splátkami.