Ošetřovné je dávka, kterou pobírají lidé starající se o své nemocné příbuzné. Ošetřovné například pobírá rodič, který se stará o své nemocné dítě. Laicky tomu rodiče říkají paragraf.

Od 1. 6. 2018 se prodlužuje doba, po kterou lze ošetřovné čerpat, a také se rozšiřuje okruh lidí, kteří mají na ošetřovné nárok.

Z 9 dní na 90

Do června 2018 bylo možné ošetřovné čerpat po dobu pouze 9 dní, u samoživitelů to bylo až 16 dní. Nyní se tato doba prodlužuje na 90 dní.

Ošetřovné mohou čerpat i osoby mimo společnou domácnost

Dříve měla nárok na ošetřovné jen osoba ve společné domácnosti s nemocným. Takto jste například nemohli dávku čerpat při péči o své nemohoucí rodiče, kteří nebydleli přímo s vámi doma.

Od června 2018 se však tato podmínka změnila. Na ošetřovné máte nárok i v případě příbuzných mimo společnou domácnost. Okruh lidí se tak rozšiřuje například na švagra, tchýni, snachu, neteř, synovce, tetu, strýce či dospělého potomka, který se od vás již odstěhoval.

Ošetřovné lze také pobírat nejen na manžela či manželku, ale i na druha či družku, případně jinou osobu, která s vámi žije ve společné domácnosti (máte stejné trvalé bydliště).

Kdo má nárok na ošetřovné?

Podmínek pro uplatnění nároku na ošetřovné je několik:

1) Na ošetřovné má nárok ten, kdo

  • má účast na nemocenském pojištění. Je to tedy každý zaměstnanec a každá OSVČ, která si platí nemocenské pojištění.
  • A zároveň za posledních 12 měsíců nepobíral dlouhodobé ošetřovné.


2) Nemocná osoba, na kterou se ošetřovné vztahuje, musí být nejméně 7 dní hospitalizována v nemocnici. Po jejím propuštění z nemocnice pak musí ošetřující lékař rozhodnout, že zdravotní stav nemocného vyžaduje ještě domácí cedolenní péči, a to po dobu minimálně 30 dní a maximálně 90 dní. Na základě tohoto rozhodnutí lékař vystaví předepsaný tiskopis Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče (dále „RPDP“).

V případě, pokud by byla ošetřovaná osoba opětovně hospitalizovaná, nebude ošetřující osobě za dobu hospitalizace (s výjimkou prvního a posledního dne hospitalizace) dlouhodobé ošetřovné vyplaceno.

Ošetřování člena rodiny

Kde žádat o ošetřovné?

O dlouhodobé ošetřovné žádají zaměstnanci prostřednictvím svého zaměstnavatele, kterému předloží vyplněnou Žádost o dlouhodobé ošetřovné, RPDP a písemný souhlas ošetřované osoby.

Lidé se ani nemusí bát o práci. V případě, že o někoho pečují, musí jim zaměstnavatel jejich místo ze zákona podržet, podobně jako při krátkodobé pracovní neschopnosti.

Pokud o dlouhodbé ošetřovné žádá OSVČ, předává Žádost o dlouhodobé ošetřovné, RPDP a písemný souhlas ošetřované osoby přímo OSSZ, u které je registrovaná.

Výše ošetřovného

Výše dlouhodobého ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu, kde vyměřovacím základem je průměrný denní výdělek zaměstnance za poslední rok v hrubé výši. U OSVČ je to pak částka ve výši 50 % ze zisku, která se vydělí 365 (počtem dní v roce).

Pro účely výpočtu dlouhodobého ošetřovného jsou stanoveny 3 redukční hranice, které určují maximální denní vyměřovací základ. Platí pro zaměstnance i OSVČ.

Redukční hranice denního vyměřovacího základu:

1. redukční hranice 1090 Kč (počítá se 90 %)
2. redukční hranice od 1091 do 1635 Kč (počítá se 60 %)
3. redukční hranice od 1636 do 3270 Kč (počítá se 30 %)

Případně redukční hranice hodinového vyměřovacího základu:

1. hodinová redukční hranice ve výši 190,75 Kč,
2. hodinová redukční hranice 286,13 Kč,
3. hodinová redukční hranice 572,25 Kč.

Soukromá forma řešení pojištění ošetřování člena rodiny

Celá řada pojišťoven má ve své nabídce připojištění ošetřování člena rodiny. Vždy je třeba s odborníkem konzultovat nejen vhodnost, ale i případnou výši pojistné částky. Z toho pak vyplývá i cena za takové pojištění.