Floatová nebo-li plovoucí úroková sazba je pohyblívá úroková sazba úvěru s velmi krátkou dobou fixace, a to obvykle rok či měsíc, ale někdy i pouhý den. Výše takové plovoucí úrokové sazby se mění podle aktuálního stavu na trhu. Konkrétně se řídí podle sazeb vyhlašovaných ČNB, tzv. PRIBOR.

Pokud úrokové sazby klesají, klesá také úroková sazba úvěru a následně i měsíční splátka úvěru. To platí samozřejmě i opačně.

Z čeho se skládá úroková sazba, kterou banky klientům účtují?

Výsledná úroková sazba, kterou banka klientovi naúčtuje, se skládá z několika částí. Konkrétně zahrnuje:

  • náklady refinancování (PRIBOR),
  • jednotkové náklady a náklady likvidity,
  • standardní náklady rizika a riziko země,
  • návratnost kapitálu pro akcionáře,
  • obchodní marže.


Splátka variabilní hypotéky pak obsahuje:

  • splátku jistiny,
  • splátku úroku dle úrokové sazby PRIBOR,
  • marži banky.


Jistina a marže banky jsou zpravidla po celou dobu splácení neměnné, pohyblivá je výše úroku.

Výhoda hypoték s floatovou úrokovou sazbou

Hypotéky s pohyblivou úrokovou sazbouKlientům se vyplatí floatová úroková sazba především tehdy, pokud mají úrokové sazby klesající tendenci, nebo se předpokládá, že úrokové sazby budou klesat. Pokud by se úrok snížil byť jen o jedno procento, může klient s hypotékou ve výši 2 miliony korun ušetřit cca 10 tisíckorun ročně!

V průběhu splácení může klient kdykoliv úrok zafixovat, jakmile začnou úrokové sazby stoupat, nebo se jejich růst očekává.

Všechny banky umožňují přejít z plovoucí úrokové sazby na fixní. Rozdíl je však v podmínkách takové změny. U některých bank může klient na fixní sazbu přejít téměř ihned, u jiné musí žádat o tuto změnu několik dní až měsíců předem. Další zase umožní přejít na fixní úrokovou sazbu jen po určitou dobu splácení. Některé banky umožní úrokovou sazbu zafixovat zdarma, jiné za poplatek v řádu tisíců korun.

Celková výše úroků klesá. Úroky se totiž vypočítávají z jistiny úvěru, která se u hypotéky s floatovou úrokovou sazbou rychleji snižuje. Dochází tak k rychlejšímu splacení jistiny úvěru oproti hypotéce s fixním úrokem.

Nevýhoda hypoték s floatovou úrokovou sazbou

Fixní, nebo pohyblivá úroková sazba?Floatová hypotéka se může klientovi také hodně prodražit. Pokud by došlo k růstu úrokových sazeb, projeví se taková změna nejen na celkové ceně hypotéky, ale také na měsíčních splátkách, které se zvýší o několik stovek až tisícovek. Proto by klient měl mít dostatečnou finanční rezervu, která by pokryla takové navýšení.

Pokud jsou úrokové sazby velmi nízké, vyplatí se volit raději standardní hypoteční úvěr s fixní sazbou.

Uvažujete-li nad hypotečním úvěrem, zvažte, zda je aktuální situace na trhu vhodná pro fixní úrokovou sazbu, nebo plovoucí. Nejlépe vám s výběrem vhodné hypotéky poradí finanční odborník, který situaci na trhu zná.

 

Zanechte nám na sebe kontakt, my Vám zavoláme