Jedná se téměř o Nerudovskou otázku. Přestože ani v této oblasti není odpověď jednoduchá, pokusme nahlédnout na možnosti. Jednoduše, jasně, srozumitelně a s možností snadno aplikovat do praxe. Pro jednotlivce i páry. Pro méně, středně i více solventní čtenáře/investory.

Nejprve si musíme odpovědět na pár základních otázek:

1/ Na jakou dobu plánujeme finance investovat

2/ Za jakým účelem budeme peníze odkládat

3/ Jak bezpečně chceme „hrát“

4/ Kolik peněz hodláme pustit do oběhu

 

Nyní si vypišme několik alternativ:

A/ Investiční fondy

B/ Komodity (Zlato, diamanty, umělecké předměty, veteráni atd.)

C/ Nemovitosti

D/ Stavební spoření

F/ Penzijní spoření

G/ Podnikání jiné osoby (jako investor, tichý společník…)

H/ Vlastní podnikání

I/ Spořící účet

J/ Termínovaný vklad

 

Tip: Pokud jste tak trochu dobrodruh a láká vás investice do nemovitosti někde v zahraničí, zkuste zapřemýšlet nad investicí do nemovitosti v chorvatsku.

V další části si v jednotlivých čtyřech oblastech popíšeme možnosti:

Nejdříve téma ad1 - doba investování

Ad 1 Doba investice Poznámky
Investiční možnosti 1 rok 3 roky 5 let 10 a více let Doba nemusí být vždy striktně dána
A/ Investiční fondy A A A A Dle doby investice je třeba volit investiční strategii fondů. Krátká doba = konzervativní, dlouhá doba = možnost zariskovat s dynamickým portfoliem.
B/ Komodity  ? A A A Záleží na druhu komodit, u spekulativního nákupu lze investovat i na velmi krátkou dobu.
C/ Nemovitosti ? A A A Nutno mít jasno, zda nemovitost plní funkci výdělečnou, nebo jestli je určená na bydlení vlastní / rodiny. Občas se vyskytne i mimořádná nabídka, kde velmi rychle můžete nabytou nemovitost se ziskem prodat. POZOR - konzultujte s daňovým poradcem. VŽDY!
D/ Stavební spoření N N A N Minimální vázací doba činí 6 let. Čím déle pak držíte smlouvu v platnosti, klesá efektivní úrok. To je vhodné spíše v případě čekání na splnění lepších podmínek úvěru.
F/ Penzijní spoření N N A A  Tento produkt má minimální vázací dobu 5 let, zároveň však minimálně do 60.let věku. Další zvážení celkové doby blokace peněz je v případě významného podílu příspěvku zaměstnavatele. Standardně se tento zdaňuje 15.%. Pokud však využijete výplatu formou renty, povinnost danit odpadá.
G/ Podnikání jiné osoby  A A A A Tento druh investice by zasloužil rozepsat do celé knihy. Rozhodně jde o rizikovou operaci, kdy je vhodné před případnou realizací zapojit do příprav daňového specialistu i právníka.
H/ Vlastní podnikání A A A A Máte-li chuť podnikat, určete si, kolik peněz z Vašich aktuálních možností do toho dáte. Rozdělte si osobní a firemní finance.
I/ Spořící účet A N N N Spořící účet by měl plnit roli rezervy, nikoli dlouhého držení peněz. Úrok nepokrývá inflaci.
J/ Termínovaný vklad A A N N Termínovaný vklad plní požadavek odložení hotovosti na konkrétní dobu. Zhodnocení nedosahuje ani inflace. Banky často mohou v průběhu doby měnit výši úroků.

Některé produkty lze velmi elegantně zkrátit, aniž by to mělo negativní vliv na výnos. V případě zájmu pište, nebo volejte na info@financni-navigator.cz, 603 278 643.

 

Další popis bude komentovat nejdůležitější parametr – za jakým účelem vlastně investuji:

Ad 2 Doba investice Poznámky
Investiční možnosti Bydlení Děti Penze Rezerva Jednotlivé účely se téměř vždy prolínají
A/ Investiční fondy A A A A Vždy je třeba volit fond podle rizikového investičního profilu klienta. Doba potřeby dostupnosti financí hraje nemenší úlohu. Vždy je možné, využitím více vhodných fondů, kombinovat jednotlivé potřeby a účely investic.
B/ Komodity  A A A A Komodity (zlato, ropa, diamanty atp.) - některé můžete mít ve vlastnictví díky papírovým certifikátům, jiné lze držet i fyzicky. Z pohledu využití jde především o to, počítat se značnou měrou volatility (kolísání hodnoty). Podobně, jako u investičních fondů, je třeba počítat s delším investičním horizontem. V celé řadě případů pak i s delší likviditou.
C/ Nemovitosti A A A N Nemovitost může výborně posloužit pro pořízení další nemovitosti, vyřešit osamostatnění dětí a v konečném důsledku i peníze pro dobu penze. A to jak formou prodeje, tak případného nájmu. Téma nemovitostí je samostatná, velmi rozsáhlá kapitola. Řešte vždy s osobou, která má VLASTNÍ zkušenosti s tímto způsobem investování.
D/ Stavební spoření A A A A Stavební spoření je desetiletími prověřený způsob odkládání financí. Státní podpora pomůže zefektivnit některé účely. Stejně jako ostatní produkty, vždy je vhodné je kombinovat s jinými finančními instrumenty.
F/ Penzijní spoření A A A A Podobně jako stavební spoření, i penzijní může plnit doplňkovou roli v řešení celé řady potřeb. I finančně má omezené možnosti, ale skvěle umí využít (hlavně u střední a starší věkové kategorie osob) kouzlo daňových úlev a státní podpory. Efekt, v celé řadě případů, může přinést až v rozsahu okolo 10% p.a. čistého zhodnocení. To pak může výtečně posloužit jako skvělá protipáka k hypotéce či jinému úvěru.
G/ Podnikání jiné osoby ? ? ? ? Tato forma investování je natolik specifická, že nelze v krátkosti popsat možnosti využití. Konzultujte s odborníkem.
H/ Vlastní podnikání A A A A Podnikání, je-li úspěšné, může řešit všechny představitelé materiální (i jiné) potřeby člověka. 
I/ Spořící účet ? ? ? A Spořící účty by měly sloužit převážně pro "krátké" peníze, likvidní zdroj. Tomu odpovídá nízké zhodnocení - proto lze doporučit buď extrémně konzervativním klientům, nebo rezervu na kratší dobu.
J/ Termínovaný vklad A A A A Vhodné pro cílené a časově předpověditelné výdaje. Zhodnocení podobně nízké, jako u spořících účtů.

Vzhledem k tomu, že každý člověk potřebuje řešit víc účelů využití financí, často nesourodých, je třeba jednotlivé produkty odborně „namíchat“. Navíc je i zkombinovat se stávajícími produkty, které již osoba využívá. To už vyžaduje profesionála, který ví, co s čím může propojit, aby výsledek odpovídal jeho očekávání. V případě zájmu pište, nebo volejte na info@financni-navigator.cz, 603 278 643.

 

V další tabulce si popíšeme velmi důležitý parametr investic – RIZIKO:

Ad 3 Bezpečí/riziko investice Poznámky
Investiční možnosti Konzervativní Zlatý střed Dynamická  
A/ Investiční fondy A A A U investičních fondů je nepřeberné množství investičních strategií. Stačí si vybrat.
B/ Komodity  ? A A Záleží na druhu komodit, u spekulativního nákupu lze investovat velmi dynamicky (agresivně). Většinou lze počítat s volatilnějšími formami investování.
C/ Nemovitosti A A A Tento způsob uložení peněz skýtá především od doby "Corona krize" široké spektrum ne/bezpečí. Hodně záleží na využitelnosti dané nemovitosti a na její poloze.
D/ Stavební spoření A N N Stavební spoření je nejbezpečnější produkt na české finanční scéně. Pojištěný státem.
F/ Penzijní spoření A A A Budeme-li mluvit o novém typu produktu (Doplňkové penzijní spoření), je tu stejná možnost volby, jako u investičních fondů. Rozdíl spočívá v tom, že tento produkt je navíc dotován státním příspěvkem, případně i daňovou úlevou
G/ Podnikání jiné osoby   N N A Tato forma investice patří mezi velmi rizikové…
H/ Vlastní podnikání A A A Při vlastním podnikání hodně záleží na odvětví byznysu. Existují obory od velmi bezpečných až po velmi rizikové.
I/ Spořící účet A N N Velmi konzervativní formě uložení financí odpovídá i velmi nízké zhodnocení.
J/ Termínovaný vklad A N N Velmi konzervativní formě uložení financí odpovídá i velmi nízké zhodnocení.

Nejdříve si ujasněte, jak bezpečně/rizikově máte v plánu investovat. Případně můžete část peněz dát do konzervativní, jinou do středně rizikové investice a další třetinu do dynamické. Můžete tak rozprostřít Vaše peníze na víc „hromádek“ a pak v okamžiku výběru inkasovat potřebnou hotovost dle aktuální situace na finančním trhu. V případě zájmu o přesnější možnosti pište, nebo volejte na info@financni-navigator.cz, 603 278 643.

 

V další tabulce si popíšeme možnosti vyplývající z objemu Vašeho volného kapitálu. Nejdříve jednorázové:

Ad 4/a Řád množství peněz jednorázově​ Poznámky
Investiční možnosti Desítky tisíc Stovky tisíc Milony  
A/ Investiční fondy A A A U investičních fondů lze investovat od řádů tisícikorun až do "nekonečna".
B/ Komodity  A A A Většinu komodit lze nakoupit v řádech od desítek tisíců. Horní hranice je omezena pouze Vaší kupní silou, případně odvahou. Ani v komoditách by však nemělo být uloženo 100% Vašich volných financí. Vždy je dobré hotovost rozložit.
C/ Nemovitosti N N/? A Investování do nemovitostí vyžaduje většinou milionové částky. Avšak třeba malý stavební pozemek na periferii či kus orné půdy lze pořídit za menší hotovost.
D/ Stavební spoření A N N Tento produkt sice umí "pojmout" i milionové sumy, je však otázkou smyslu tak vysokého vkladu. Ve většině případů je nejvhodnějším objemem částka do 130 000,- korun.
F/ Penzijní spoření A A A I tento produkt, podobně jako stavební spoření, umí "pojmout" i milionové sumy, nedává to však finanční smysl. Horní hranice rozumného jednorázového vkladu závisí na věku klienta a případném daňovém efektu.
G/ Podnikání jiné osob A A A Zde záleží na podnikatelském záměru.
H/ Vlastní podnikání A A A I zde je zásadní byznys plán.
I/ Spořící účet A A A Spořící účet neomezuje klienta výší vkladu. Nutno však počítat s tím, že u větších částek banka úročí finance menší procentuální sazbou.
J/ Termínovaný vklad A A A I termínovaný vklad umí pojmout různou výši hotovosti.

U investování lze doporučit VŽDY konzultaci s odborníkem. Konečné rozhodnutí je stejně na Vás, ale lépe se rozhodovat až po rozsáhlejším souboru informací. V případě zájmu o bezplatnou konzultaci pište, nebo volejte na info@financni-navigator.cz, 603 278 643.

 

A jako poslední – možnosti pravidelného investování:

Ad 4/b Řád množství peněz měsíčně Poznámky
Investiční možnosti Stokoruny Tisíce Desítky tisíc  
A/ Investiční fondy A A A Fondy nabízí vklady v podstatě pro každou příjmovou skupinu obyvatel.
B/ Komodity A A A Pokud zvolíte investici do komodit (např. zlato, stříbro atp.) formou "naspoření", můžete připravovat nákup od velmi nízkých pravidelných i nepravidelných vkladů.
C/ Nemovitosti N A/N A Nemovitosti vzhledem ke své vysoké pořizovací hodnotě lze měsíčními vklady získat formou úvěru/hypotéky. Tedy na splátky.
D/ Stavební spoření A N N Tento produkt umí "pojmout" i velmi nízké měsíční vklady. Pak je však třeba zvážit efekt tohoto způsobu spoření vzhledem k jeho ročním poplatkům. Často i vstupnímu poplatku za uzavření smlouvy.
F/ Penzijní spoření A A ? Výhodou penzijního spoření může být zajímavý efekt i při malých částkách. Pro velmi bonitní klientelu pak může být pocit, že "těch pár tisíc měsíčně mi nestojí za to, smlouvu podepisovat".
G/ Podnikání jiné osoby N N ? Dle potřeb podnikatele lze použít spíše větší částky a jednorázově. Měsíční potřeby se sice nedají vyloučit, jsou však spíše výjimečné.
H/ Vlastní podnikání N N ? I zde je zásadní byznys plán a cash flow. Podobně, jako u financování podnikání jiné osoby.
I/ Spořící účet A A A Spořící účet neomezuje klienta výší vkladu.
J/ Termínovaný vklad ? ? ? Termínovaný vklad plní spíše funkci odložení jednorázově, než pravidelně.

 

Ať už řešíte jakoukoli finanční transakci, je vždy dobré se poradit se zkušenými odborníky. Nic Vás to nestojí, získáte důležité informace a pak je jen na Vás, jak s nimi naložíte…a kdo Vám v tomto složitém světě financí pomůže zrealizovat Vaše představy. Informačně, administrativně a v neposlední řadě: kdo Vám zajistí komplexní servis.

Máte-li zájem o bezplatnou a nezávaznou konzultaci pište, nebo volejte na info@financni-navigator.cz, 603 278 643.