Od 1. prosince 2016 se zavedení EET týká živnostníků, jako jsou hoteliéři, restauratéři a hostinští. Ti jsou jako první a dle odhadů ministerstva financí jich je přibližně 40 000 až 50 000. Číslo sice vysoké, ale jedná se o nejmenší objem podnikatelů. Největší skupina vpadne do systému 1. března 2017 – asi čtvrt milionu. Důvodem pro umístění služeb z oblasti gastronomie do první linie povinovaných je dle ministra financí Andreje Babiše nejvyšší míra daňových úniků a rozvinutý systém této nezákonné praktiky; odkazuje k výsledkům analýz Finanční správy ČR. Zároveň chce dosáhnout narovnání platů zaměstnanců v pohostinství.

Odhady Finanční správy ČR se naplnily – dle dostupných informací se během prvního týdne k systému EET zapojilo podle DIČ téměř 40 000 podnikatelů. K datu 7. prosince 2016 vydali restauratéři a hoteliéři zhruba 18,1 milionu účtenek. Systém běží plynule, bez problémů, konstatovala mluvčí Finanční správy ČR Petra Petlachová. Finanční správa za první týden provozu ale rovněž zaevidovala 706 oznámení o nevydání účtenky, informuje on-line deník Aktuálně.cz. Server Hlídačeet.cz potvrzuje informaci, že odezva centrálního systému o udělení identifikačního, tedy fiskálního kódu zabírá přibližně jednu sekundu; v době největšího vytížení provozoven došlo ale i k překročení zákonem stanovené doby, která pro zpětnou odezvu určuje 2 sekundy, a to na 3,5 sekundy. V tomto případě může obchodník vydat účtenku bez identifikačního kódu.

EET v provozu

Andrej Babiš vyrazil v první den spuštění EET do terénu, aby si ověřil, jak jeho hlavní projekt funguje v praxi. Po návštěvách provozoven i obdržení potřebných dat od pověřených orgánů vyjádřil spokojenost s bezproblémovým průběhem. Ačkoli si vyslechl i kritické názory živnostníků, obecně neshledal zásadní nedostatky – účtenky obsahovaly potřebné údaje a největší noční můra, tedy výpadek propojení s centrálním registrem či možná výrazná zdržení v on-line odezvě, nenastala. Že se ale u takto velkých projektů musí s fází postupného vylaďování dle vývoje situace počítat, podotkl v diskusním pořadu Máte slovo s M. Jílkovou projektový manažer Státní pokladny Centra sdílených služeb Jan Jiroušek.

Odhadovaných a diskutovaných 18 miliard korun by se jako zisk z EET mělo projevit ve státním rozpočtu v roce 2019.

Opozdilcům, kteří se k systému EET prozatím nepřihlásili, hrozí velké pokuty, jež mohou dosáhnout až maximální výše, tj. 500 000 Kč. Finanční správa nejprve potřebuje zesumarizovat sběrná data, teprve později přistoupí k případným postihům. Předem však avizovala, že v prvních týdnech bude k drobným či formálním porušením zákona shovívavá.

Koho přesně se EET týká

EET jde, i přes níže zmíněné výjimky, napříč celým podnikatelským prostředím. Týká se všech podnikatelů, kteří přijímají tržby z činnosti, jež má povahu podnikání, a to pokud inkasují platby v hotovosti, platební kartou, stravenkami, dárkovými poukazy či kartami, směnkami, elektronickými peněženkami. Nezáleží na tom, jestli je podnikatel malý nebo velký, jestli je právnickou nebo fyzickou osobou, jestli je nebo není plátcem DPH. Ani výše obratu není rozhodující.

Během prvního týden podnikatelé zjišťují, zda si zvolili pro svou provozovnu opravdu vhodné zařízení – výtky se hromadí a dle iDNES.cz mnozí podnikatelé původně zakoupená zařízení vyměňují.  Veškerá očekávání od EET prověří až následující období a přistupování dalších skupin podnikatelů dle harmonogramu stanového ministerstvem financí.

Koho se týká evidence EET?Harmonogram spuštění EET

1. fáze: od 1. prosince 2016 – ubytovací a stravovací služby (hotely, penziony, ubytovny, hospody, kempy, restaurace, bary, kavárny) – výjimka byla udělena stánkovému prodeji, tedy té části, která neposkytuje hostům zázemí ve formě stolů a židlí.
2. fáze: od 1. března 2017 – maloobchod a velkoobchod
3. fáze: od 1. března 2018 – ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi, např. svobodná povolání, doprava, zemědělství
4. fáze: od 1. června 2018 – vybraná řemesla a výrobní činnosti

Koho EET trápit nemusí - výjimky z EET jsou definovány:

a) podle způsobu úhrady tržby: platba z účtu na účet

b) podle organizací a institucí: evidovanou tržbou nejsou příjmy státu, územního samosprávného celku, veřejně prospěšných neziskových společností (sbory, hasiči, tělovýchovné jednoty), bank, investičních a penzijních společností a fondů, z poštovních služeb, z jízdného v dopravních prostředcích, ze stravování a ubytování žáků a studentů poskytovaného školským zařízením, z prodeje zboží či služeb prostřednictvím prodejního automatu aj.

c) podle druhu prodeje a frekvence příjmu – jedná-li se o ojedinělý příjem, tedy pouze o prodej s cílem občasného přivýdělku (např. sezonní prodej zeleniny, ovoce, medu apod.), který nemá charakter podnikání, nebude prodejce povinností EET dotčen. Pokud ovšem tímto způsobem podniká, byť jen nepravidelně, EET se vztahuje i na něj.

Finanční úřad nabízí pro poplatníky, kteří si nejsou jisti v posouzení charakteru svého podnikání, možnost závazného posouzení činnosti za správní poplatek 1 000 Kč.

Více k výjimkám z EET a speciálním způsobům evidence (např. nabití a čerpání kreditu u elektronických peněženek, čipových karet, tržeb poplatníka, který eviduje jinému státu, objektivní trvalá nemožnost připojit se k internetu aj.) na: http://www.etrzby.cz/cs/kdo-a-jake-trzby-eviduje. Podrobný přehled o vedlejší podnikatelské činnosti nabízí Metodický pokyn Generálního finančního ředitelství: http://www.etrzby.cz/cs/novinky_metodika-k-evidenci-trzeb. Nejčastější dotazy k EET (kdo, co, kdy, jak to funguje, žádost o evidenci a další postup, webové aplikace – správa údajů evidence, ověření účtenky, nahlášení nevydané účtenky aj.), pozvánky na veletrhy, konference, semináře hledejte na http://www.etrzby.cz a daňovém portále Ministerstva financí ČR www.mfcr.cz.

Fiskalizační tlačítko

Tuto metodu budou zřejmě nejvíce využívat menší restaurační zařízení, která disponují jen malým počtem míst k sezení, a proto si jejich zákazníci odnášejí jídlo s sebou. A právě pokrm, který si zákazník odnáší s sebou, nespadá do EET.

Jak ale postupovat, když provozovatel používá jen jeden pokladní systém, na němž eviduje tržby z jídel zkonzumovaných v restauraci? Řešením je tzv. fiskalizační tlačítko. Michal Wantulok ze společnosti Doytkačka, která vyrábí pokladní systémy, jej definuje takto: „Chceme našim zákazníkům vyjít vstříc a zavádíme tlačítko nefiskalizovat neboli neevidovat. Pokladní systém tak rozdělí, co jde do centrální evidence EET a co už nikoli.“

V případě, že si zákazník objedná dvě jídla, přičemž jedno zkonzumuje v restauraci, druhé si odnese, má živnostník dvojí možnost – buďto vystaví jednu účtenku, na které budou obě objednávky (ta, která spadá do EET, i ta, která do ní ještě nespadá), nebo zákazníkovi vystaví na každé jídlo účtenku zvlášť. Pro tu, která nespadá do EET, použije fiskalizační neboli anulační tlačítko. Tento postup není dle finanční správy v rozporu se zákonem, nesmí být však zneužit, jinak hrozí podnikateli pokuta až půl milionu korun. Finanční úřad ale upozorňuje, že na daňové přiznání využití této možnosti nemá žádný vliv – daně se přiznávají ze všech tržeb bez ohledu na to, zda položka podléhá či nepodléhá EET.

Fiskalizační tlačítko je možné používat jen po dobu postupného zavedení EET. Po spuštění 4. vlny (1. června 2018) bude jeho používání neplatné.