Prvního prosince 2016 bude v ČR spuštěna 1. fáze elektronické evidence tržeb, široké veřejnosti již známá pod zkratkou EET a také pod synonymním označením daňová revoluce.

EET resumé

Elektronická evidence tržeb je skutečně největší změnou v našem daňovém systému za posledních deset let. Má se stát standardním nástrojem kontroly krácení daní, tedy protizákonného jednání některých podnikatelských subjektů. Finanční úřad díky schválení zákona o EET získává dvojitou možnost kontroly správnosti odvodu DPH – souhrnný přehled daňového přiznání musí totiž živnostníci s účinností od 1. 1. 2016 nově doplňovat tzv. kontrolním hlášením (speciální daňové potvrzení podávané elektronicky v předepsaném formátu) a každou transakci (hotovostní platbu i platbu kartou) odeslat elektronicky státní finanční správě na její on-line server k přímé evidenci.

Pokud z prokazatelných důvodů nebude podnikatel schopen zajistit on-line připojení k evidovanému pokladnímu zařízení, bude evidovat tržby v off-line režimu a údaje odešle správci daně nejpozději 5 dnů od provedení těchto transakcí.

Za nedodržení povinností hrozí statisícové pokuty.

Další podrobnosti k EET, definice, metodiku i výjimky shrnuje manuál vydaný ministerstvem financí, uveřejněný na stránkách www.etrzby.cz. Odpovědi na nejčastěji kladené otázky jsou rovněž zesumarizovány na webových stránkách Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR www.amsp.cz.

Jaký je smysl EET, cíl státu a povinnost živnostníka

 • Evidence všech tržeb v hotovosti, platební kartou, poukázkami (např. stravenkami) a obdobnými způsoby – takto definuje záměr EET Finanční správa ČR (organizace přímo řízená Ministerstvem financí ČR). Přímé platby z účtu na účet předmětem EET nebudou.
 • Zabránit daňovým únikům a narovnání podnikatelského prostředí ve prospěch řádných podnikatelů.
 • Zvýšení daňových příjmů – zveřejněný odhad finanční správy je přibližně 10 miliard korun za rok, v dalších letech se tato částka má dále zvedat (dle odhadů ministerstva financí až na 20 miliard Kč za rok).
 • Při každé prováděné transakci s hotovými penězi či platbou kartou odešle podnikatel datovou zprávu v předepsaném formátu finanční správě. Ta odešle zpět potvrzení o přijetí s unikátním, tzv. fiskálním kódem (FIK). Podnikatel vystaví účtenku (tj. vytiskne nebo vystaví elektronicky) se všemi potřebnými údaji, kterou předá zákazníkovi. Záleží čistě na zákazníkovi, zda účtenku přijme, či nikoli.
 • Výjimky – jedná-li se pouze o prodej s cílem občasného přivýdělku (např. sezonní prodej zeleniny, ovoce, medu apod.), který nemá charakter podnikání, nebude prodejce povinností EET dotčen. Pokud ovšem tímto způsobem podniká, byť jen nepravidelně, EET se vztahuje i na něj.
 • Účtenková loterie – tento doplňkový nástroj, který má podpořit efektivitu EET, by měl zákazníka k odebrání účtenky motivovat. Účtenka má totiž fungovat jako slosovatelný tiket, na který může zákazník vyhrát peněžní částku. Lidové noviny podávají příměr se Slovenskem, kde výhra činila obvykle 10 000 eur, tj. asi 27 000 korun. V kompetenci ji bude mít Ministerstvo financí ČR. Její definitivní podoba prozatím nebyla dojednána.
 • Vybavení, které je nutno si pořídit, musí mít trvalé připojení k internetu a musí odpovídat doporučením ministerstva financí. Více informací o vybavení čtěte níže.
 • Investice živnostníků do pořízení pokladního systému odhaduje ministerstvo financí na minimální – u nejmenších podnikatelů půjde maximálně o několik tisíc jednorázově či stokoruny měsíčně, u větších podnikatelů pak jen o upgrade softwaru.
 • Bonus – za správné pořízené vybavení získá živnostník jednorázovou slevu na dani ve výši 5 000 Kč.
 • Autentizace, registrace, certifikát – každý živnostník, jehož se povinnost EET týká, musí požádat o autentizační údaje (elektronicky či osobně na finančním úřadě), které použije k následné registraci zařízení; pro registrované zařízení získá podnikatel digitální certifikát – ten je nutno nainstalovat do zařízení (podrobný návod viz prezentace MF ČR – Obecné informace k elektronické evidenci tržeb).
 • Generální zkouška neboli testovací fáze funkčnosti celého systému (tj. propojení certifikovaného pokladního systému s on-line evidenčním serverem finanční správy) bude probíhat od 1. listopadu 2016.
 • Harmonogram – původní návrh o plošném zavedení EET padl, povinnost elektronické evidence tržeb bude pro jednotlivé sektory probíhat v několika vlnách, podnikatelé se tedy budou zapojovat postupně (viz níže).

 

Fáze EET

Harmonogram spuštění EET

 • 1. fáze: od 1. prosince 2016 – ubytovací a stravovací služby (hotely a restaurace) – výjimka byla udělena stánkovému prodeji, tedy té části, která neposkytuje hostům zázemí ve formě stolů a židlí, zpřesňuje zpravodajský web Aktuálně.cz. Důvodem pro umístění služeb z oblasti gastronomie do první linie povinovaných je dle ministra financí Andreje Babiše nejvyšší míra daňových úniků a rozvinutý systém této nezákonné praktiky; odkazuje k výsledkům analýz Finanční správy ČR
 • 2. fáze: od 1. března 2017 – maloobchod a velkoobchod
 • 3. fáze: od 1. března 2018 – ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi, např. svobodná povolání, doprava, zemědělství
 • 4. fáze: od 1. června 2018 – vybraná řemesla a výrobní činnosti

Základní mantrou úspěšného podnikání je vize. Ale…

EET s výše uvedenou deskripcí se jeví jako obchodní praktika, kterou lze klasifikovat jako fair play s cílem likvidace či alespoň potlačení šedé ekonomiky. Vysvětlení jednoduché, uvedení do praxe ovšem složité, ztotožnění se s filozofií této nové povinnosti pro dotčené osoby ještě složitější. Na politické i veřejné scéně národa se díky EET rozhořel lítý boj a třípísmenná zkratka v sobě skrývá velké téma. Co se vlastně stalo?

Na počátku byla koalice

Linie této myšlenky se dá prakticky sledovat už od vzniku koaliční smlouvy mezi ČSSD, ANO a KDU-ČSL z prosince 2013, ve které je „efektivní kontrola vykazovaných tržeb z maloobchodního prodeje zboží a služeb“ předložena jako jeden z hlavních úkolů zmíněných politických stran. Zavedené standardy kontroly odvodů tržeb ze strany státu se ukazují nedostačující, zavedené standardy živnostníků pravděpodobně ne výjimečně nezákonné.

S vizí a později konkrétním návrhem EET před veřejnost a politické partnery předstoupil předseda hnutí ANO Andrej Babiš, jenž inspiraci čerpal dle svých slov nejvíce v Chorvatsku (online evidenci tržeb používá ale například i Slovensko, Slovinsko, Bulharsko, částečně Maďarsko, jiným způsobem pracuje s EET Švédsko, Belgie, Portugalsko, Rakousko). Přes dlouhodobé obstrukce a po různých vyjednáváních byl zákon o EET schválen 10. února tohoto roku. V přesné citaci zákon upravuje práva, povinnosti a postupy při evidenci tržeb a postupy s nimi související. Dne 30. března 2016 ho podepisuje prezident. 

V průběhu následujících 3 měsíců je opozičními ODS a TOP 09 dvakrát podána žádost k Ústavnímu soudu ohledně EET (nejprve jako stížnost na postup šéfa Sněmovny při jednání o EET, poté jako návrh o zrušení zákona EET). Stejné téma se znovu citlivě otevírá, s podobnými argumenty, protiargumenty obou znesvářených stran, tedy ministerstva financí se svým lídrem, ministrem financí Andrejem Babišem na straně jedné a opozičních politiků i dotčených podnikatelů na straně druhé. Střet názorů se mění s nadhledem řečeno na separatistický boj a je jasné, že obě strany mají protichůdné zájmy.

Ministerstvo versus poslanci – povstalci, rozladění živnostníci i kverulanti

Buďme upřímní – jednání se ctí schází očividně oběma stranám. S odstupem je celý konverzační boj možno shrnout jako boj superlativů na straně obhájců (ministerstvo financí) a slov mnohdy pejorativních na straně druhé, představované politickou opozicí a živnostníky, kterým je EET právně dána za povinnost. Nevnímají totiž EET jako něco impozantního, Babišův nápad souhrnně označují jako byrokracii, cítí jej jako omezování, získávání nadbytečných pravomocí, cenzuru jejich obchodního jednání. Očima obyčejného živnostníka je tedy celá akce nahlížena jako nekorektní, situaci hodnotí jako nečitelnou, zaměřenou proti nejmenším živnostníkům a argument, že gastrosvět v souvislosti s poctivým odváděním DPH připomíná spíš chaos než řád, odmítají. Nový způsob kontroly jejich byznysu vesměs považují za inkvizici – jakoby je chtěl stát zkonfrontovat a zdiskreditovat.

Zdržování (dublování úkonů) a zdražování zůstávají jejich hlavními argumenty. Majitelé hospody prý vedou účetnictví poctivě, svědomí mají čisté, přesto mají strach ze sankcí. Systém se jim zdá, počínaje vstupní investicí, včetně nákladů za pořízení si rezervního zařízení, přes další poplatky za provoz systému, nákladný a říkají, že jediným efektem EET bude zdražování kvůli těmto důvodům.

EET v restauračních zařízeníchDle restauratérů dojde ke zdražení jak zboží, tak služeb. Například půllitr piva svou cenu zvedne údajně až o pět korun. Zejména hospodští lokálních hospůdek kvůli pravděpodobnému zdražení mají obavy, že nedodrží své smluvní závazky s dodavateli, především s pivovary. Proč se bojí zdražovat, vysvětlují také charakterem svých služeb i charakterem svých zákazníků – raději prodávají levněji, neboť jejich zákazníci k nim nechodí utrácet ohromné sumy, ale kvůli nižším cenám se vrací pravidelně.

Je zřejmé, že debatu se vicepremiér, ministr financí Andrej Babiš rozhodl vyhrát důsledností a vytrvalostí, setrvání na svých argumentech – neúnavně až mechanicky dále šíří poselství EET. V souvislosti se zdražením předkládané důvody opozice odmítá. „Pokud někdo zdraží, bude to spíš na pokrytí nákladů – daně a oficiální mzdy personálu. Ano, EET bojuje i proti černým penězům do kapsy, díky kterým má pak servírka mizernou mateřskou, nemocenskou a hlavně v budoucnu důchod,“ komentuje situaci pro ParlamentníListy.cz. Navíc prý restauracím, bufetům, jídelnám aj. klesne sazba DPH z 21 na 15 %, což podle něj dokáže uhradit náklady na EET.

Přesto i on má máslo na hlavě. Dlouho se mu nepodařilo vytvořit ani minimální míru motivace pro to, aby si drobní živnostníci druhy pokladních systémů pro EET pořídili s předstihem, ačkoli ony pokladní sestavy administrativní život obchodníka umí usnadnit. Příručku pojmenovanou Elektronická evidence tržeb – Fámy a fakta o chystané legislativě vydává s ohledem na situaci v podnikatelské obci s příliš velkým časovým odstupem, logo pozdější elektronické brožury se stává předmětem další ostré diskuze, neboť bylo vítězné firmě uhrazeno ještě dřív, než se zákonem zabývala vláda, pojem účtenková loterie nebyl ještě plně vymezen, nakonec uděluje v debatě dříve až nepřípustné výjimky z povinnosti EET. Ty sice potěší prozatím vyňaté subjekty, ale zároveň u jiné části podnikatelské obce vyvolávají pocit křivdy. V závěru tohoto boje a slovních přestřelek je i on mnohdy povšechný a svévolný, přestože právě teď, kdy všechny spekulace eskalovaly, bylo zapotřebí být zcela konkrétní, mít pádné argumenty. A paralelně při argumentaci pozdějšího potenciálního zisku pro stát připomínat, že státní kasu zavedení EET bude, lidově řečeno, něco stát.

Finanční správa se, věřme, profesionálně na změnu připravuje, ale o jistotě, že EET bude neochvějně zaručeným a nejlepším způsobem kontroly přiznávaných tržeb, znejistělé chování šéfa finanční správy Martina Janečka v rozhovoru pro DVTV úplně neodpovídá. Je však plně přesvědčen, že zavedení EET v předvánočním čase nikdo nepocítí a ani nebude důvod ke krachům.

S EET, či bez – česká společnost si není jistá

Atmosféra houstla s jakoukoli další Babišovou EET aktivitou a jeho zesilujícím postojem v neochotě udělovat jakékoli výjimky či oddalovat termín zavedení této praxe. Taková gesta jsou ale ošemetná. Pravicová opozice ostře kritizuje každý krok, drobní živnostníci si berou celou záležitost osobně; dávají znát rozhořčené emoce a povyk se šíří. Debaty jsou nesmířlivé, vedou k fabulacím a široká veřejnost začíná být omíláním argumentů spíše unavená než přesvědčená.

Zda bude zavedení EET přínosné, nemá česká společnost jednotný názor. Kromě strany souhlasné a opoziční existuje i sektor občanů, kteří nedokážou vliv EET posoudit. Jiní proti zavedení EET nemají zásadní výhrady, ale efekt finančního zisku pro stát zpochybňují, protože podle nich výrazné procento drobných živnostníků zkrachuje a do státního rozpočtu tedy nebudou už nijak přispívat.

Výsledek je známý – politická garnitura podporovatelů EET vítězí. Tato zákonná povinnost za necelý měsíc začíná fungovat v ostrém provozu. Přesto stále jitří emoce.

Avšak – mnozí živnostníci udělali krok stranou z bitevního pole a dali se na cestu pragmatickou. Pokud ji neměli pořízenou již dříve, registrační pokladnu pořídili. Od té do doby lze na stejné téma slyšet i komentáře smířlivější i slova uznání – většinou ne přímo pro EET, ale na konto elektronických pokladen obecně. Živnostníci souhlasí, že toto zařízení (o doporučených zařízeních čtěte níže) pomáhá krotit přebujelou administrativu jejich obchodu.

Doporučená zařízení pro EET

V souvislosti s velkým množstvím dotazů živnostníků, jaký hardware (HW) a software (SW) je nutné si pořídit, vznikl seznam doporučených zařízení a nabídka trhu digitálního řešení je opravdu široká.

 • HW – kromě elektronické pokladny je možné využít osobní počítač, notebook, tablet či chytrý telefon s příslušným software a tiskárnu. Důležité je, aby zařízení bylo možné připojit k internetu. Velikost odesílaných dat má být de vyjádření ministerstva financí malá, v řádech kB, proto není nutné mít k dispozici vysokorychlostní internet. Zároveň musí být připraveny pro instalaci vhodného operačního systému. Oblíbenou pokladní sestavou je monitor s dotykovým displejem, praktický stojan a tiskárna účtenek s řezačkou. U tabletů a mobilních telefonů je nutné dbát na dostatečnou velikost a kvalitní rozlišení displeje.
 • SW – možnosti softwarového vybavení a jeho variace jsou různorodé a zajímavé. Jsou buďto vyvinuty přímo pro pokladní sestavu, jiné jsou vyvinuty jako jednorázové aplikace pro přenosná zařízení (tablet, mobilní telefon) a prezentovány jako plnohodnotná náhrada pokladních systémů, tzv. freewarové řešení. Většinově jsou zpoplatněny měsíčním paušálem.

Pro živnostníky, kteří již zmiňovaná technická zařízení vlastní, je nutností zkontrolovat nastavený operační systém, který ve svých pokladních zařízeních používají. Na některých operačních systémech (např. Windows XP) totiž nemusí být EET provozuschopné. Je nutno se řídit doporučením výrobce či distributora.

Ačkoli ministerstvo financí nenařizuje zakoupení registračních pokladen (dokonce detailně vysvětluje důvody, proč si podnikatelé tento druh pokladen dříve pořizovali a v čem je nový návrh on-line systému evidence výrazně výhodnější), je nutné podotknout, že řada podnikatelů registrační pokladny vlastní a ty lze k EET použít. Jen však nutné aktualizovat používaný software. Prioritně požadovanou funkcí registračních pokladen je nyní elektronická evidence tržeb (EET) a elementární obchodní funkce – obojí nabízí základní řada registračních pokladen. Softwarově vyvinutější řady pokladen potom kromě těchto dvou základních poskytují uživateli i fond dalších specializovaných funkcí, tedy rozšířené obchodní funkce s různými diferencemi, restaurační funkce, kalkulace včetně parametrů zadávání zákaznických slev, skladovací funkce a velmi potřebnou statistiku prodejů.

Jednotlivé registrační pokladny mohou být síťově napojeny na centrální sklad. Například prodejny s franšízovým konceptem si mohou díky takto vyvinuté registrační pokladně udržovat přehled o centrálních skladových zásobách, přes pokladnu provést přímou objednávku zboží a souhrnné údaje o prodeji denně odvádět jednoduše jako zkomprimovanou složku dat k centrální evidenci.

Speciální softwarové programy nabízí systém modulů, které je možno kupovat buďto jednotlivě, nebo jako komplex – pak může mít zákazník vše v jednom systému – EET – i účetnictví, mzdy, kancelářskou agendu (fakturaci, korespondenci, daňová přiznání aj.) i skladové hospodářství.

Na systém obsluhy registračních pokladen si obecně uživatelé nestěžují a jejich pozici ulehčují i samotní prodejci tohoto zboží, neboť řada z nich nabízí zákazníkovi kompletní servis, tedy instalaci pokladny i školení k obsluze přímo na místě zákazníkovy provozovny. V případě dodatečně instalovaného podpůrného programu se zajisté osvědčí využít zdarma nabízené videonávody. Alternativou osobních konzultací je rovněž tzv. vzdálená správa – telefonicky či emailem lze kontaktovat technika společnosti, který se může vzdáleně připojit k vašemu počítači a poskytnout tak pomoc s právě řešeným problémem. Tato služba může být zpoplatněna, a to buď jednorázově, či paušálně.