Velmi zjednodušeně řečeno - pojištění je vztahem mezi pojišťovnou a klientem. Ten platí pojišťovně za to, že stane-li se některá z tzv. pojistných událostí, dostane od ní pojistné plnění.

Nejčastěji využívané druhy pojištění

1/ Cestovní pojištění
2/ Odpovědnost z provozu motorových vozidel = povinné ručení a havarijní pojištění
3/ Pojištění nemovitostí
4/ Pojištění občanské odpovědnosti
5/ Pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli
6/ Pojištění odpovědnost z držby nemovitosti
7/ Pojištění profesní odpovědnosti
8/ Životní / rizikové pojištění
9/ a celá řada dalších…v případě, že výše uvedený výčet není pro vás dostačující, kontaktujte finančního poradce

Možnosti využití pojištění

1/ Soukromé osoby - občané
2/ Podnikající osoby - OSVČ
3/ Právnické osoby - firmy

Volba vhodné pojistky a pojišťovny

Vhodnost, možnost a typ pojistky a posléze i pojišťovny by měl každý, kdo tento produkt zvažuje, detailně probrat s finančním odborníkem. V případě, že takový poradce zastupuje pouze jednu pojišťovací instituci, je dobré si zajistit nabídku jiných společností. Rozdíly totiž bývají velmi výrazné. Ideální je možnost využít finančních služeb, které poskytuje nezávislý finanční poradce, který takové výběrové řízení provede za klienta – standardně zdarma.

Takový poradce pak klientovi zajistí i administrativu a zajištění pojistky včetně případného pojistného plnění.

Odlišný pohled na pojištění osob

Většina lidí se snaží do životních / rizikových pojistek investovat co nejméně. A významnou část z tohoto mála věnují rodičové na pojistky svých dětí. Tady na úkor svých rizik.

Pozor! Největší, ne-li přímo celý možný balík pojistného, by měl být směřován osobám přispívajícím do rodinného rozpočtu. Ne na děti, které z něj peníze jen vytahují.

Také by každý člověk měl v průběhu svého života aktivně a správně zasahovat do svých rizikových pojistných smluv. Tedy, upravovat je dle skutečných osobních a rodinných situací.

To však neplatí u pojistek investičních či kapitálových – u těchto totiž většina úprav znamená pro klienta finanční ztrátu.

Další důležitou radou, kterou by dobrý finanční poradce měl klientovi poskytnout je i statistika pravděpodobnosti rizik. Konkrétně například poměr rizik nemocenských a úrazových.

Seznam pojišťoven

Rychlý přehled pojišťoven lze na internetu najít poměrně snadno – viz níže, členové České asociace pojišťoven http://www.cap.cz/o-nas/clenove/clenske-pojistovny

Výhody setkání s nezávislým odborníkem na pojistky

  • Nezávazná a bezplatná konzultace
  • Vyhledání veškerých úsporných možností
  • Vyřízení administrativy na jednom místě
  • Prodiskutování možných kombinací, na kterých ušetříte
  • Kalkulace více pojišťoven pro snazší orientaci bez ztráty vašeho drahocenného času
  • Výběr pojišťovny, která nejvíce vyhovuje vašim požadavkům
  • Nemusíte obíhat jednotlivé ústavy, zjišťovat rozdíly a dělat si náročnou analýzu