Bojíte se, že se vám může něco stát? Máte třeba obavy, když máte letět letadlem? Víte, že je 2x pravděpodobnější, že vyhrajete první pořadí ve sportce, než že se stanete obětí letecké havárie? Ale pravděpodobnost, že někdy dostanete rakovinu, je 1:3! Pravděpodobnost, že někdy zemřete na srdečně-cévní onemocnění, je 1:2. Jistě, pravděpodobnost bude různá podle vašeho věku. A také třeba podle toho, jaký máte životní styl. Ale v každém případě je dobré ujasnit si, co vlastně představuje skutečné nebezpečí.

Pojištění závažných onemocněníTéměř 90 % případů úmrtí, často předčasných, mají na svědomí závažné choroby

Mezi nejčastějšími příčinami smrti jsou nemoci oběhové soustavy a nádorová onemocnění. Pouhých 17 % lidí se životním pojištěním má sjednanou pojistnou ochranu pro případ závažného onemocnění. Přitom toto riziko lze připojistit v rámci každého produktu životního pojištění! Jedná se o připojištění, které nelze samostatně sjednat.

Nárok na výplatu pojistného plnění ve výši sjednané pojistné částky máte v případě stanovení diagnózy závažného onemocnění. Nezbytné však je, aby byla splněna podmínka, že k onemocnění došlo poprvé, a že uplynula tzv. čekací lhůta, která trvá zpravidla 3 měsíce od sjednání pojištění.

Proč si lidé tak málo sjednávají pojištění pro případ závažného onemocnění?

Lidé se neorientují v produktech životního pojištění a principy i praktický přínos pojištění jednotlivých rizik jsou pro nejednoho z nás stále velkou neznámou. Infarkt, rakovina, cévní příhoda a další onemocnění jsou bohužel choroby, které ohrožují každého. Je třeba si uvědomit ale i skutečnost, že jakékoliv závažné onemocnění zasáhne nejen do života nemocného, ale i jeho blízkých a výrazně ovlivní rodinný rozpočet.

Zabezpečit se proti riziku nečekaného závažného onemocnění se doporučuje každému, kdo je zvyklý na finanční nezávislost, která plyne ze stálého příjmu. Osobám, na kterých je finančně závislý zbytek rodiny, nebo které jsou zatíženy hypotékou případně jiným úvěrem, se toto pojištění doporučuje dvojnásob.

Na co lidé umírají nejčastěji