Součástí kapitálového životního pojištění je pojištění pro případ smrti nebo dožití. Klient si volí sám, zda výše pojistné částky bude stejná pro oba případy, nebo si určí zvlášť částku pro dožití a zvlášť pro případ smrti.

Zhodnocení sjednané pojistné částky pro dožití je garantováno (TÚM – Technická Úroková Míra).

Výhody KŽP

Díky kapitálovému životnímu pojištění může pojištěný pravidelně a dlouhodobě zhodnocovat své finanční prostředky, v případě dožití bude mít garantovanou výši částky a zároveň zabezpečí své blízké v případě své smrti.

Bude mít garantovanou minimální výši zhodnocení finančních prostředků (TÚM).

Garantovány jsou i výše pojistných částek v případě dožití i v případě smrti. Pojistná ochrana lze doplnit o další připojištění.

Výše zaplaceného pojistného je při splnění zákonných podmínek daňově uznatelná částka.

Nevýhody kapitálového životního pojištění

Pojistná smlouva a její nastavení nelze měnit a nelze měnit ani ovlivňovat tvorbu kapitálové hodnoty pojištění.

Při prodlení platby pojistného má na pojistné právo pojistitel, a to až do zániku pojištění. Pojištění zaniká na základě upomínky pojistitele.

Při předčasném ukončení pojistné smlouvy může být vyplacena výrazně nižší částka, než je kapitálová hodnota pojištění.

Jak pojištění funguje

Pojišťovna si ze zaplaceného pojistného nejdříve strhne náklady na krytí pojistné ochrany a poplatky. Částka, která po těchto odpočtech zůstane, se použije na tvorbu rezervy pojištění.

V případě pojistné události a při dalších sjednaných pojištění se pojistné plnění vyplácí dle sjednaných podmínek.

Pojistná výše může být vyplacena buď jako jednorázová platba, nebo postupně v pravidelných výplatách.

Při úmrtí klienta se vyplácí pojistná částka. Při dožití se vyplácí jak pojistná částka, tak i podíly na výnosech.

Na jakou dobu je pojištění vhodné

Optimální doba trvání pojištění, kdy lze vysoce využít zhodnocení, je více jak 20 let. Pokud pojištění trvá méně než 20 let, nemusí dojít k vytvoření dostatečné výše kapitálové hodnoty.

Pojistná smlouva životního pojištění je daňově uznatelná dle zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Daňová uznatelnost

Uplatnit lze jen tu výši pojistného, která splňuje tyto podmínky:
1/ pojistník a pojištěný je stejná osoba

2/ minimální doba pojištění je 5 let

3/ smlouva se musí vztahovat na případ smrti a dožití

4/ pojistná částka nemusí být pro případ dožití pevně stanovena

5/ výplata pojistného plnění nesmí být sjednána dříve, než v roce, kdy pojištěný dosáhne věku 60let

6/ výplata jiného příjmu nesmí být v pojistné smlouvě umožněna

Výhody setkání s nezávislým odborníkem na pojistky

  • Nezávazná a bezplatná konzultace
  • Vyhledání veškerých úsporných možností
  • Vyřízení administrativy na jednom místě
  • Prodiskutování možných kombinací, na kterých ušetříte
  • Kalkulace více pojišťoven pro snazší orientaci bez ztráty vašeho drahocenného času
  • Výběr pojišťovny, která nejvíce vyhovuje vašim požadavkům
  • Nemusíte obíhat jednotlivé ústavy, zjišťovat rozdíly a dělat si náročnou analýzu

 

Finanční navigátor Vám ZDARMA poradí.

Zavoláme Vám

Stačí zanechat kontakt a my Vám zavoláme.