Rizikové životní pojištění je pojištění pro případ smrti či jiných životních rizik bez dalšího zhodnocení vložených finančních prostředků. V případě dřívějšího ukončení pojištění není žádné plnění vyplaceno.

Výhody RŽP

Díky rizikovému životnímu pojištění lze zabezpečit své blízké garantovanou částkou v případě své smrti, invalidity, trvalých následků úrazu, závažných onemocnění atd.

Může být sjednáno, že pojištění bude použito k úhradě jiného plnění, např. hypotéky.

Pojistné částky lze sjednat ve fixní výši (tedy stejné po celou dobu pojištění), nebo tzv. klesající (pojistná částka klesá každý rok až do nuly).

Rizikové životní pojištění lze sjednat již na dobu 1 roku a pojistná smlouva lze doplnit o další připojištění dle konkrétní potřeby pojištěného. Také je možné tato rizika kdykoli zvyšovat, snižovat, rušit či doplňovat.

U některých pojišťoven existuje varianta výplaty „odměny“ za bezeškodní průběh na konci pojištění.

Nevýhody pojištění

Finanční prostředky se nijak nezhodnocují.

Při prodlení platby pojistného má na pojistné právo pojistitel, a to až do zániku pojištění. Pojištění zaniká na základě upomínky pojistitele.

Jak pojištění funguje

Pojišťovna užije celou pojistnou částku na krytí pojistné ochrany a poplatky.

V případě pojistné události a při dalších sjednaných pojištění se pojistné plnění vyplácí dle sjednaných podmínek.

Pojistná výše může být vyplacena buď jako jednorázová platba, nebo postupně v pravidelných výplatách.

Při úmrtí klienta se vyplácí pojistná částka dle smlouvy tzv. obmyšleným osobám, které určuje majitel smlouvy / pojištěný.

Při předčasném ukončení pojistné smlouvy nezíská klient žádné vložené finanční prostředky zpět.

Vhodná doba pojištění

Rizikové životní pojištění se sjednává libovolně dlouhou dobu.

Daňová uznatelnost

Dle zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů pojistnou částku nelze daňově uznat. Přesto existuje možnost uznatelnosti, pokud pojistná smlouva nabízí alternativu „mimořádného pojistného“.

Výhody setkání s nezávislým odborníkem na pojistky

  • Nezávazná a bezplatná konzultace
  • Vyhledání veškerých úsporných možností
  • Vyřízení administrativy na jednom místě
  • Prodiskutování možných kombinací, na kterých ušetříte
  • Kalkulace více pojišťoven pro snazší orientaci bez ztráty vašeho drahocenného času
  • Výběr pojišťovny, která nejvíce vyhovuje vašim požadavkům
  • Nemusíte obíhat jednotlivé ústavy, zjišťovat rozdíly a dělat si náročnou analýzu

 

Finanční navigátor Vám ZDARMA poradí.

Zavoláme Vám

Stačí zanechat kontakt a my Vám zavoláme.