Většina lidí, pokud nemá vlastní finanční zdroje, financuje své bytové potřeby třemi způsoby.

Pomocí:

  • Hypotečního úvěru
  • Úvěru či meziúvěru ze stavebního spoření
  • Kombinací hypotéky a úvěru/meziúvěru ze stavebního spoření

Kdy se vyplatí volit úvěr ze stavebního spoření?

Obvykle do výše cca 200 000 Kč je vhodnou volbou úvěr ze stavebního spoření. Váš finanční odborník vám poradí nejvhodnější spořitelnu a pomůže vám i se samotným vyřízením úvěru. Někdy doporučí využít kombinace více smluv u různých spořitelen, pokud je to pro vás výhodnější.

Z výše uvedeného vyplývá, že od 200 000 Kč výše je vhodnější volba některého hypotečního úvěru.

Samozřejmě vhodný typ úvěru je vždy třeba posoudit individuálně na základě podrobného rozboru situace každého klienta zvlášť.

Existují dvě možnosti úvěru ze stavebního spoření.

Řádný úvěr ze stavebního spoření

Abyste mohli čerpat řádný úvěr:

1) Musíte mít naspořené minimální procento z cílové částky, které je dáno sjednanou tarifní variantou. Většinou je to okolo 40%.

2) Musíte už mít uzavřenou smlouvu o stavebním spoření, a to minimálně 2 roky.

3) Musíte zároveň splnit výši tzv. „hodnotícího čísla“. Tento parametr ovlivňuje včasnost a výše vkladů, výše cílové částky a v neposlední řadě i celková doba spoření.

Meziúvěr nebo-li překlenovací úvěr ze stavebního spoření

O meziúvěr můžete stavební spořitelnu požádat ihned po uzavření smlouvy o stavebním spoření. Naspořeno nemusíte mít téměř nic, stačí na účet vložit pár stovek korun.

Meziúvěr je poměrně drahým typem úvěru. V některých případech je však pro klienta jediným solidním řešením.

Výše měsíční splátky meziúvěru se pak dělí na dvě části, respektive dvě čísla účtů. Na první účet posíláte úroky z meziúvěru a na druhý účet dospořujete na minimální procento z cílové částky.

Takto splácíte, dokud nesplníte všechny tři výše uvedené podmínky pro možnost přechodu do řádného úvěru.