Tepelné čerpadlo slouží k vyhřívání budov, ohřevu teplé vody, chlazení budov, vyhřívání saun a bazénů apod. Tepelné čerpadlo je bezpochyby velmi komfortní a dá se říct, že i bez údržbový zdroj vytápění. Ikdyž na druhou stranu jsou důležité pravidelné preventivní prohlídky.

Tepelné čerpadlo ke snížení ceny tepla

Často se setkáváme s tepelným čerpadlem do skladových a výrobních hal, nebo do panelových a bytových domů. Účelem jeho pořízení bývá snaha snížit cenu tepla. Tepelné čerpadlo topí s minimálními náklady za energie, ale vyžaduje oproti tomu vyšší pořizovací investici. Tato investice se může dle zvoleného typu tepelného čerpadla vyšplhat i nad 300 tisíc. Díky cenám ostatních energií má tepelné čerpadlo ale rychlou návratnost.

 

Kdy se vyplatí topit tepelným čerpadlem?

Pořízení tepelného čerpadla na vytápění je poměrně dražší záležitostí a jestli se pořízení tepelného čerpadla vyplatí, je nutné porovnat pořizovací a provozní náklady a dobu životnosti, se stávajícím zdrojem vytápěním (v případě novostavby lze tepelné čerpadlo porovnat s jinými uvažovanými zdroji vytápění). Tepelné čerpadlo je v poslední době hodně oblíbeným zdrojem vytápění. Jedná se o ekologický a zároveň ekonomicky výhodný zdroj vytápění. Konkrétně tepelné čerpadlo vzduch/voda má nejlepší poměr v porovnání výše investice a náklady na vytápění.

Náklady na vytápění tepelným čerpadlemÚspora za teplo až 30 tisíc ročně

U běžných rodinných domů se cena pořízení tepelného čerpadla pohybuje okolo 200-300 tis. korun. Návratnost tepelného čerpadla je 7-10 let. U topení tepelným čerpadlem může roční úspora dosáhnout až na 20-30 tis. korun.

Jak je to možné?

  • Pořízením tepelného čerpadla v první řadě získáte výhodnou sazbu za elektrickou energii pro celý dům na 22 hodin denně. Takže když budete svítit, prát, vysávat, tak vlastně šetříte svoje vlastní peníze, tím, že máte s tepelným čerpadlem sníženou sazbu po 22 hodin denně, dvoutarifovou sazbu D56d.
  • Další výhodou je úspora nákladů na vytápění, kdy v porovnání s ostatními pohodlnými způsoby vytápění, je tepelné čerpadlo jednoznačně nejlevnější.
  • Topení tepelným čerpadlem je v neposlední řadě nejpohodlnější. Celkový provoz je velice komfortní. Nemusíte pravidelně zajišťovat palivo, hlídat oheň, uklízet popel apod.
  • Snadno zajistíte stálost teploty. Stačí si teplotu v domě a teplotu TUV pohodlně nastavit přes internet a užívat si teplo.

Spolehlivé a ekonomicky přijatelné vytápění

Tepelné čerpadlo se hodí jak do novostaveb, tak i do starých zrekonstruovaných domů. U menších novostaveb, které mají nízkou tepelnou ztrátu, je možno vytápět celý dům tepelným čerpadlem, tedy kdy má tepelné čerpadlo shodný výkon s tepelnou ztrátou domu a otopný systém je nízkoteplotní.

Z ekonomického, ale i technického důvodu se tepelná čerpadla běžně navrhují v 70-85% potřebného výkonu s tím, že zbytek je pokrytý jiným zdrojem tepla, nejčastěji elektrickým dotopem (spotřeba energie doplňkového zdroje tepla je levnější, než pořízení tepelného čerpadla, které by mělo pokrýt celý výkon kotelny).

 

Lidé si staví nové domy, nebo rekonstruují staré a mají stále vyšší požadavky na zdroje vytápění. Mají požadavek na spolehlivé a ekonomicky přijatelné vytápění a na absolutní komfort obsluhy zdroje vytápění. Nejčastějším důvodem je úspora, tedy přechod z drahého paliva (zemní plyn, elektřina, centrální zásobování teplem, apod.) na tepelné čerpadlo.

Patentovaný systém odtávání VHM

Je těžké se v současné době rozhodnout pro konkrétní typ, kdy je na trhu spousta tepelných čerpadel a i jiných zdrojů vytápění. Existuje však jedno nejúčinnější řešení, které se od ostatních odlišuje. Jedná se o tepelná čerpadla Mach Chameleón se systémem odtávání VHM. Tento systém sice udělá v pořizovací ceně rozdíl 20-25%, ale ušetříte díky tomuto systému na provozních nákladech. Jelikož odtávání je u vzduchových tepelných čerpadel jedna z nejdůležitějších úspor provozních nákladů.

Odtávací tepelná čerpadlaZásadním rozdílem mezi drahými a levnými tepelnými čerpadly je, že dražší tepelné čerpadlo má inteligentní řídící systém, inteligentní technické řešení, které umí ovládat odtávání vzduchové jednotky ve správný okamžik.

U tepelných čerpadel Mach Chameleón se systémem odtávání VHM nedochází k dodatečné spotřebě tepla, jako u jiných tepelných čerpadel. Je spotřebováváno zbytkové teplo v chladícím okruhu, kdy se vzájemně střídají dva venkovní výparníky. Jedná se o patentovaný systém VHM.

Jsou použity dva výparníky, kdy oba mají dva samostatné chladivové okruhy. Jeden slouží k odpařování chladiva a druhý slouží k dochlazování zkondenzovaného chladiva, které již předalo teplo do vytápění. Systém VHM má za následek zvýšení celkového topného faktoru a nedochází ani k výpadkům při odtávání. Tato ekonomická úspora na odtávání se vám vrátí již během 4-5ti let. Systém je maximálně spolehlivý a při odtávání nedochází k žádným rychlým teplotním a tlakovým rázům v chladicím okruhu.