Jste OSVČ a platíte minimální odvody = budete mít malý důchod (např. 4-5 tis. / měs.). Dle rady paní ministryně je řešením zvýšení záloh. A díky tomu máte mít v budoucnu důchod vyšší. Bohužel, toto řešení je naprosto nejhorší ze všech možných – sypání peněz do „černé díry“. Je výhodné pro stát, pro vás nikoliv. Pokud budete mít tu smůlu, že se důchodu nedožijete, nedostanete vůbec nic. Zkusme se na celou problematiku podívat podrobněji.

Dopis paní ministryně pro OSVČ – jak to začalo

Ministryně práce a sociálních věcí zaslala všem živnostníkům dopis, ve kterém coby asi historicky první politik veřejně a otevřeně informuje podnikatele o způsobu neblahé formě výpočtu jejich státního důchodu. A to včetně možných řešení.

Aktuální situace

Celá řada osob, které si své živobytí zajišťují sami (bez zaměstnavatele), se ve svém okolí pyšní tím, že neplatí daně. Potíže jim však následně nenastanou jen když chtějí v bance žádat o úvěr, hypotéku či leasing, nebo když onemocní. Nejzásadnější zjištění přijde, až když je na řešení pozdě. Právě když si na OSSZ nechají spočítat výši důchodu. Třeba po více než 20 letech podnikání…

K této situaci nám zástupkyně politiků popisuje reálnou alternativu, kdy podnikateli může být vyměřen důchod ve výši 4 603 Kč měsíčně. Takto „odměněný“ penzista se okamžitě dostává do kategorie sociálně slabých, nemá-li dostatek jiných, dlouhodobě připravovaných finančních zdrojů.

Propočet, který paní ministryně Marksová uvedla, není zjištění nové. Je však třeba ocenit otevřenost této informace včetně sdělení možností řešení. Leč právě zde se nachází jádro problému.

Výše důchodu pro podnikateleŘešení I: aneb návod paní ministryně, jak prošustrovat doslova miliony z vlastní kapsy

Minimální odvod pojistného na důchodové pojištění na účet OSSZ činí kolem 2 tisíc Kč (v roce 2016 to bylo 1 943 Kč a pro rok 2017 je to 2061 Kč). Mgr. Marksová však píše, že pokud si OSVČ odvody důchodového pojištění neplatí na úrovni 4 – 5 000 Kč měsíčně, měl by zvážit své zabezpečení na důchod a to „…především zvýšením pojistného placeného správě sociálního zabezpečení…“ A právě tato část doporučení, se slovem „především“, je nebezpečí číhající na živnostníka.

Stát není a nikdy nebyl dobrým hospodářem. Za posledních pár desítek let se poměr mezi průměrnými příjmy a důchody prudce změnil. A to v neprospěch důchodů. Vzhledem k nedostatku financí ve státním rozpočtu bude průměrný reálný důchod klesat i nadále. Sypat tedyřádově 5 000 Kč měsíčně do „černé díry“ s nejistou návratností či jistou nenávratností je vyhazování peněz z okna – viz srovnání níže.

Řešení II: Peníze si ukládejte a zhodnoťte sami

Získáte více a v nejhorším případě budou součástí dědického řízení. Druhá varianta počítá s odkládáním 5 000 Kč měsíčně na své vlastní a v neposlední řadě i děditelné účty. U takto vysoké naspořené částky by pak pravidelná renta po dobu 20 let života při konzervativní formě uložení činila přes 23 000 Kč korun měsíčně! Jednu z mnoha možností uvádíme v tabulce:

Daň úspora ŽP Sleva na dani z příjmu 15% - garantováno státem 54 000
Daň úspora INV Daň úleva 15% z výnosů – garantováno státem 249 756
Bonus ŽP Garantováno pojišťovnou 126 600
Výnos INV Kalkulovaný zisk investic při zhodnocení 5% p.a. 1 665 042
Výnos ŽP Kalkulovaný zisk pojišťovny při zhodnocení 5% p.a. 299 138
Vlastní vklad O tuto částku přijdete, pokud ji zaplatíte na pojistném a nedožijete se důchodu 1 800 000
Rozdíl, o který se můžete nechat připravit Celková částka:   4 194 537
V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování upozorňujeme, že současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační a propagační charakter a jejich účelem není nahradit Statut Prospekt nebo Klíčové informace pro Investory nebo poskytnout jejich kompletní shrnutí. Před každou investicí se s nimi důkladně seznamte.
Předmětné sdělení nepředstavuje osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Odkládání si prostřednictvím pojistného placeného správě sociálního zabezpečení

  • průměrný důchod cca 12 000 měsíčně v dnešních cenách
  • důchod budete pobírat jen do své smrti
  • Zemřu – li dříve, z naspořeného nemám nic já, ani mé děti

 

Odkládání si na vlastní dobře řízené účty

  • Na finance mohu v průběhu spoření mít přístup
  • Pokud zemřu, jsou předmětem dědictví
  • Při průběžném čerpání v době důchodu mohu čerpat pravidelnou rentu cca 23 000,- měsíčně

Podpořte stát a nebo podpořte sebe

Vyberte si dle uvážení. Lidé důvěřující státu mohou využít spravování peněz prostřednictvím správy sociálního zabezpečení. Druhá skupina osob by si měla nechat od odborníka připravit plán řešení financí do důchodu a ten striktně dodržovat.

Chybí nám správné srovnání – nejde o to, že když si je dám do peřin, nijak se nezhodnotí. Jde spíše o to, aby se srovnalo to, co tam člověk nasype a důchod, který dostane. Chci říct, že když tam dá 1296 000 a na důchodu pak za třeba 10 let dostane méně. Je jasné, že je to nevýhodné.