Finanční gramotnost je definována jako soubor znalostí a dovedností, které člověku umožnují rozumět financím a správně s nimi zacházet v různých životních situacích. Čím lépe člověk rozumí jednotlivým pojmům a čím snáze se orientuje a umí tzv. číst mezi řádky, tím snadnější je pro něj vyhnout se případným nesnázím.

Finanční gramotnost je v dnešní době stejnou nutností jako schopnost řídit auto či ovládat základní operace na počítači.

V zásadě lze tvrdit, že existují tři základní okruhy, v nichž je nezbytné umět se řádně orientovat. Jde o placení a samotné vedení domácnosti, finanční trh a produkty a nakonec (ovšem nikoli co do důležitosti) finanční plánování. Ke každé z těchto oblastí se pojí několik termínů, které je třeba znát. V současné době se už do osnov základních škol zavádí jakési základy finanční gramotnosti, kdy jsou dětem právě tyto pojmy postupně vysvětlovány, což jim později velmi usnadňuje jejich situaci.

Zacházíte správně s penězi?Jak jsou na tom české děti?

V roce 2014 byl proveden průzkum týkající se finanční gramotnosti českých dětí navštěvujících základní školy. Výsledky nebyly nijak povzbudivé – 29 % dětí nevědělo o finanční gramotnosti vůbec nic, 45 % mělo o dané problematice jen velmi malé ponětí, necelá čtvrtina se poměrně dobře orientovala, ale pouze 2 % dotazovaných si byla jistá a netápala. Je tedy pochopitelné, že bylo třeba s touto situací něco dělat.

Další otázka se pak týkala toho, jakým způsobem děti dostávají od rodičů peníze (jestli tedy mají vůbec šanci si samotné hospodaření nějak vyzkoušet). Tady byly výsledky o poznání lepší – většina (48 %) dostává peníze pravidelně – buď hotově, nebo na účet, nebo kombinovaně. Dalších 36 % pak dostává peníze nepravidelně podle potřeby, 10 % dostane peníze, jestliže splní nějakou podmínku (např. uklidí domácnost, dostane dobrou známku ve škole a podobně) a 6 % není nijak limitováno.

V současné době se ve většině škol děti učí, co všechno obnáší hospodaření s penězi – jak nakládat s osobním rozpočtem, jak by se rodiče měli stavět k vedení domácnosti, také základy marketingového přístupu a další. Zjednodušenou formou tedy získávají stabilní základy, na nichž lze později stavět.

Finanční gramotnost dospělých v praxi

A že je třeba tyto dovednosti rozvíjet, o tom vypovídá další průzkum, tentokrát provedený na dospělých. Anonymní dotazník se týkal jejich současné finanční situace v domácnosti. Sice téměř 60 % se snaží mít vždy nějakou finanční rezervu, ale tím dobré zprávy končí. Plných 22 % respondentů není schopno ušetřit téměř ani halíř, ale zatím se jim daří vyhýbat se dluhům. Dalších 16 % se pohybuje od jednoho pólu k druhému – jednou jsou v plusu, podruhé padají do dluhů a pak se to další výplatou snaží vytáhnout do černých čísel. Dvě procenta se dostávají do potíží, protože aby lidé přežili, musejí si čím dál častěji půjčovat, a 1 % je trvale ve velkých dluzích.

I když by se mohlo zdát, že 60 % je velké číslo, je třeba si uvědomit, že zbývajících 40 % představuje pro Českou republiku zhruba 4 000 000 obyvatel, což je alarmující. Problémem je také fakt, že většina Čechů bere zadluženost jako normální stav a nemá v plánu s tím něco dělat. Hodně z nich si ani neuvědomuje, kam až mohou dluhy vést a do jakých problémů se člověk kvůli nim může dostat. Jak již bylo tedy zmíněno výše, finanční gramotnost je v dnešní době základním minimem.