Infarkt myokardu, forma ischemické choroby srdeční, je velmi závažné onemocnění srdce, jehož nejčastější příčinou bývá ucpání cévy, které způsobí náhlé přerušení dodávky kyslíku do srdečního svalu, v důsledku čehož začnou odumírat části svalových vláken. Tyto odumřelé buňky svalových vláken není lidský organismus schopen nahradit buňkami novými.

Nejčastější příznaky infarktu myokardu

  • náhlá, déletrvající a neustupující silně svíravá bolest v oblasti srdce a hrudní kosti, pro kterou je typické vystřelování do ramene, krku, levé ruky a lopatky
  • nadměrné pocení
  • úzkost a dušnost
  • bolesti zad, břicha a čelisti

Rychlý převoz do nemocnice je klíčový

V České republice je ročně zaznamenáno až 22 000 případů akutního nebo opakujícího se infarktu myokardu. I přes významné medicínské pokroky v léčbě stále v souvislosti s tímto onemocněním přetrvává relativně vysoká úmrtnost. Zhruba čtvrtina pacientů na jeho následky umírá a polovina z nich dokonce již do jedné hodiny od objevení počátečních příznaků! Přibližně každý čtvrtý přeživší pacient pak infarkt dostane opakovaně.

Vysoké procento úmrtnosti je způsobeno i skutečností, že více než polovina pacientů, jež postihl infarkt myokardu, se dostane až příliš pozdě do zdravotnického zařízení, jehož zaměstnanci mu jsou schopni poskytnout adekvátní pomoc a kvalifikovanou odbornou péči. Podle dosavadních zjištění začíná srdeční sval totiž nenávratně odumírat již po cca 20 minutách.

Vzhledem k závažnosti onemocnění je dále nutné u přeživších pacientů poměrně dlouhé, až tříměsíční období rekonvalescence, kterému předchází v průměru 6 dní trvající hospitalizace ve zdravotnickém zařízení.

Rizikovými jsou především starší muži

Toto onemocnění postihuje až pětkrát častěji muže, přičemž rizikovou skupinou jsou muži nad padesát let a ženy nad 60 let. Obecně se infarkt objevuje častěji se stoupajícím věkem, výjimkou bohužel ale nejsou ani pacienti, jež toto onemocnění postihne mezi dvacátým a třicátým rokem života.

Obecně je nejvyšší riziko výskytu přisuzováno zimnímu období a dále prvním hodinám po probuzení. V týdnu se pak nejkritičtějším dnem jeví pondělí.