Kolik peněz dostane člověk při pracovní neschopnosti? Již v roce 2018 došlo k novele zákona, která navýšila výši nemocenských dávek od 31. dne nemoci a následně pak od 61. dne nemoci.

Jste-li zaměstnanec

Kolik peněz dostanete v případě pracovní neschopnosti, pokud jste zaměstnanec?

 • První tři dny na neschopence: 0 Kč
 • Od 4. dne do 14. dne: náhrada mzdy, kterou vyplácí zaměstnavatel (za pracovní dny).
 • Od 15. dne: nemocenské dávky od státu (za kalendářní dny)
   

Zaměstnavatel vyplácí náhradu mzdy ve výši 60 % denního vyměřovacího základu, kde vyměřovacím základem je průměrný denní výdělek zaměstnance za poslední rok v hrubé výši.

Stát vyplácí nemocenské dávky od 15. dne pracovní neschopnosti po dobu nejdéle 380 dní. Výše nemocenské se v průběhu marodění také mění.

 • Od 15. dne do 30. dne pracovní neschopnosti: 60 % denního vyměřovacího základu*
 • Od 31. dne do 60. dne pracovní neschopnosti: 66 % denního vyměřovacího základu*
 • Od 61. dne pracovní neschopnosti: 72 % denního vyměřovacího základu*

* s přihlédnutím k redukční hranici.

Pro účely výpočtu nemocenských dávek jsou stanoveny 3 redukční hranice, které určují maximální denní vyměřovací základ.

Redukční hranice nemocenské pro rok 2019

1. redukční hranice 1090 Kč (počítá se 90 %)
2. redukční hranice od 1091 do 1635 Kč (počítá se 60 %)
3. redukční hranice od 1636 do 3270 Kč (počítá se 30 %)

Příklad: V praxi to znamená, že pokud máte denní vyměřovací základ například ve výši 2000 Kč, bude se nemocenská dávka počítat takto:

Z částky 1090 se použije 90 % denního vyměřovacího základu, což je v tomto případě 981 Kč.
Z částky od 1091 do 1635 Kč se počítá 60 % denního vyměřovacího základu, což v tomto případě dělá 327 Kč (1635 – 1090 x 60 %).
A z částky od 1636 do 2000 Kč se počítá 30 % denního vyměřovacího základu, což činí 109,50 Kč (2000 – 1635 x 30 %). Zaokrouhluje se vždy na celé Kč nahoru, půjde tedy o částku 110 Kč.

Nemocenská dávka se tedy bude počítat z částky redukovaného denního vyměřovacího základu 1418 Kč (981 + 327 + 110).

Z uvedené průměrné mzdy se vychází i při stanovení hodinových redukčních hranic, které jsou pro 2019:

 • 1. hodinová redukční hranice ve výši 190,75 Kč,
 • 2. hodinová redukční hranice 286,13 Kč,
 • 3. hodinová redukční hranice 572,25 Kč.

Jste-li OSVČ

Nárok na nemocenské dávky mají pouze ti podnikatelé, kteří si platí nemocenské pojištění, které je dobrovolné. Pokud si nemocenské pojištění nehradí, nedostanou od státu nic.

V případě, že si OSVČ nemocenské pojištění platí, má nárok (až) od 15. dne pracovní neschopnosti na nemocenské dávky od státu. Vyměřovacím základem, ze kterého se nemocenská počítá, je v tomto případě částka ve výši 50 % ze zisku.

50 % zisku se vydělí 365 (počtem dní v roce) a tím se získá denní vyměřovací základ. I zde se přihlíší ke třem redukčním hranicím, které jsou stejné, jako v případě zaměstnance (viz výše).

OSVČ tedy dostane:

 • Od 1. dne do 14. dne pracovní neschopnosti: 0
 • Od 15. dne do 30. dne pracovní neschopnosti: 60 % denního vyměřovacího základu*
 • Od 31. dne do 60. dne pracovní neschopnosti: 66 % denního vyměřovacího základu*
 • Od 61 dne pracovní neschopnosti: 72 % denního vyměřovacího základu*

* s přihlédnutím k redukční hranici.

Co to v praxi znamená?

Toto navýšení nemocenských dávek se dotkne pouze dlouhodobě nemocných. U těch nejčastějších neschopenek v případě běžných nemocí, které trvají do 30dnů, se nic nemění.

Pokud chcete mít zajištěný dostatečný přísun peněz i v případě krátkodobé pracovní neschopnosti, pak máte možnost pojištění pracovní neschopnosti.

Možnost pojištění pracovní neschopnosti se týká i OSVČ, a to bez ohledu na to, zda si platí nemocenské pojištění. Podnikatelé často dávají dávají přednost právě pojištění pracovní neschopnosti u soukromých pojišťoven, než platbám nemoceského pojištění do státní kasy.

Pojištění pracovní neschopnosti při nemoci a úrazu

Pokud chcete vyšší příjem peněz při pracovní neschopnosti, než máte možnost získat od zaměstnavatele a následně od státu, pak si můžete sjednat pojištění pracovní neschopnosti.

Denní částka zde závisí na vás, jak vysokou si ji sjednáte. Samozřejmě k přihlédnutí k denním limitům, které má každá pojišťovna jiné.

Zde naleznete více informací o možnosti pojištění pracovní neschopnosti při nemoci a úrazu.