Předkládáme zde všeobecné a velmi důležité informace, které byste měli vědět v souvislosti s přípravou na vyřizování hypotéky. Jak dlouho každý krok trvá?

Ke schválení hypotéky je nutné splnit

Účel hypotéky – viz Krok č. 1
Bonita – viz Krok č. 2
Zástava – viz Krok č. 3

Koupě nemovitosti a příprava kupní smlouvy

Tento proces může být u rychlého advokáta otázkou pár dnů. Může se však prodloužit komunikace mezi právníky kupujícího a prodávajícího, než se dohodnou a shodnou.

Výstavba

Zde je nejdelší částí přípravy pečlivě zpracovaný projekt a veškerá technická dokumentace. Další ne zrovna krátký čas zabere vyřizování stavebního povolení. Obě tyto části nutno kalkulovat v řádech měsíců.

Refinancování

U této části je třeba řádově měsíc počítat, než stávající banka zašle vyčíslení spolu se souhlasy s výmazem zástavního práva + zástavou druhou v pořadí + souhlas se splacením.

Příprava podkladů na pobočce banky

Pokud má úvěrář kompletní podklady, je otázkou několika hodin, aby vše zkompletoval a odeslal na schválení na centrálu banky na oddělení schvalovatelů. Před tím však musí proběhnout i odhad nemovitosti.

Odhadce

Objednání odhadu cca 1 – 2 dny. Než se odhadce pak ozve majiteli nemovitosti na dohodu termínu návštěvy, cca 1 den. Po obhlídce a nafocení nemovitosti trvá zpracování odhadu cca týden až 10 dnů. Tuto časově dosti náročnou část vyřizování je možné a vhodné kombinovat s přípravou jiných podkladů (kupní smlouva atd.).

Riziková životní pojistka, je-li součástí hypotéky

Před přijetím klienta do pojištění a tudíž i započítáním případné slevy na úrokové sazbě, je třeba vypsat zdravotní dotazník. Posuzování zdravotního stavu je většinou součástí doby přípravy podkladů, nedochází tedy k prodlevě.

Pozor: Rizikovou životní pojistku, která je nedílnou součástí hypotéky, nemusí pojišťovna (vzhledem ke zdravotnímu stavu) přijmout. Pak nebudete mít nárok na slevu z úrokové sazby.

Schvalovatelé

Prověří zaslané dokumenty, zkontrolují pravdivost některých údajů. Mohou si vyžádat doplňující podklady a informace. Tento proces trvá standardně pár dnů.

Zde může dojít i k požadavku na úpravu kupní smlouvy či jiných dokumentů – pak je klient informován a schvalování čeká na dodání upravených dokladů.

Při rozhodování o schválení úvěru si může banka říci o jakoukoli podmínku či dokument. Nehledejte v tom logiku. Má svá pravidla a metodiku, přes kterou schvalovatelé nesmí jít. Kdo dává peníze, ten rozhoduje, zda je půjčí či nikoli.

Pokud je vše v pořádku, úvěr je schválen. Pokud ne, je zamítnut.

Spolupracujte se zkušeným finančním poradcem, který má u různých bank zkušené úvěráře, kteří mnoha zdržením či nepříjemným překvapením předejdou. Také jsou schopni „pomoci“ úvěru tak, že jej připraví co možná nejakceptovatelněji pro schvalovatele. Jinými slovy, ví, co a jak okomentovat a co dodat, aby měl úvěr co možná největší šanci na úspěch.


Je-li úvěr „nestandardní“ (více zástav, vysoký úvěr, podezřelé některé skutečnosti), předávají pak schvalovatelé úvěrovou složku na oddělení Risku.

Právní oddělení

Je součástí schvalovacího oddělení, kontroluje například kupní smlouvy. U standardních případů bez prodlevy.

Oddělení Risku

Toto oddělení řeší nestandardní případy, opět má právo si dožádat cokoli dalšího. Poté činí závěrečné rozhodnutí: Schváleno, nebo Neschváleno.

I tito „vyšší“ schvalovatelé řeší případy během pár dnů.

Oddělení přípravy úvěrových smluv a dalších dokumentů

Po schválení úvěru přichází podklady na oddělení, kde pracovníci banky připravují úvěrovou dokumentaci, aby ji následně předali úvěráři k podpisu klientem. Dle fronty trvá tato příprava 1 – 2 dny.

Úvěrář na vyřizující pobočce

Připraví k podpisu Úvěrovou smlouvu + Zástavní smlouvy + Podklady ke zřízení běžného účtu, pojistky, platebních karet atd.

Záleží na jeho časových možnostech, ale většinou se čeká pracovní den, maximálně dva.

Podpis na pobočce či s poradcem

Vysvětlení úvěrové smlouvy a souvisejících dokumentů + podpis a ověření podpisů trvá většinou cca hodinu.

Předání Návrhu na vklad na příslušný Katastr nemovitostí

Většinou řádově během 10minut.

Příprava nové, případně úprava stávající pojistky nemovitosti

Tuto část by měl řešit finanční či pojišťovací poradce. Přesto, čas to zabere především ve věci odsouhlasení si rizik, pojistných částek atd.

Celkově pro precizní a dobře nastavenou pojistku nutno počítat den až dva.

Vinkulace pojistky

Provádí se většinou na pobočce pojišťovny na formuláři, který připraví úvěrář. Smlouva musí být zaevidována v systému pojišťovny + zaplaceno pojistné.

Tip: Vinkulaci pojistky nemovitosti řešte se zkušeným poradcem. Má už zkušenosti s potvrzováním vinkulací – existují výrazné rozdíly přístupu poboček. Může se vám jinak přihodit, že z některých odejdete s nepořízenou.

Katastrální úřad

Bankéř zpracuje a připraví klientovi i Návrh na vklad nemovitosti – tzv. vinkulace.

Zápis trvá 21 dnů. Do této doby je ve většině případů možné čerpání úvěru tzv. „na plombu“, tedy jen na základě podaného návrhu na vklad. Tento druh čerpání úvěru je většinou zpoplatněn okolo 1 500 Kč.

Čerpání úvěru

Jde o zadání příkazu bance k převodu úvěrových peněz. Běžně je dobré počítat s tím, že tento krok trvá i tři dny.

V případě akutní potřeby je možné čerpat expresně za poplatek okolo 100 Kč.