Přemýšlíte, jak si bezpečně připravit peníze na důchodový věk?

Řešení pro lidi, ne pro vládu a banky

Podívejte se, jak se vám může zhodnotit investovaný kapitál, když využijete několik speciálních a přitom jednoduchých kombinací. Výsledek vás rozhodně příjemně překvapí!

Varianta počítá s odkládáním „jen“ 3 000,- Kč měsíčně. Srovnává spoření přes „peřináč“na straně jedné a kombinaci různých investičních programů při průměrném zhodnocení 5% p.a. po dobu 36 let na straně druhé. U takto vysoké naspořené částky by pak pravidelná renta po dobu 20 let života při konzervativní formě uložení činila téměř 20 000,- Kč měsíčně! *

  64 800 daň úspora ŽP
175 393 daň úspora INV
206 700 bonus ŽP
1 169 284 výnos INV
481 371 výnos ŽP
1 296 000 1 296 000 vlastní vklad
1 296 000 3 393 548  
* V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování upozorňujeme, že současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační a propagační charakter a jejich účelem není nahradit Statut Prospekt nebo Klíčové informace pro Investory nebo poskytnout jejich kompletní shrnutí. Před každou investicí se s nimi důkladně seznamte. Předmětné sdělení nepředstavuje osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.


Lidé důvěřující státu mohou využít spravování peněz prostřednictvím správy sociálního zabezpečení (viz obrázky níže). Druhá skupina osob by si měla nechat od odborníka připravit plán řešení financí do důchodu a ten striktně dodržovat.

Kolik peněz dostanete v důchodu?

Podle ČSÚ byl průměrný starobní důchod za rok 2016 ve výši 11.475 Kč.

Výše důchodů v ČR

 

Finanční navigátor Vám ZDARMA poradí.

Zavoláme Vám

Stačí zanechat kontakt a my Vám zavoláme.