Pouze 50% dospělé české populace má sjednanou životní pojistku. Problém je v tom, že mnoho lidí doposud neví, co má od životního pojištění požadovat. Většina se domnívá, že pojišťovna má plnit za každou drobnost, jinak je to špatná pojistka. Ale tomu tak není.

Pojistka má fungovat v závažných problémech. Na ty krátkodobé by měla lidem sloužit jejich vlastní finanční rezerva. Životní pojištění má zásadní dopad na rodinný rozpočet. Patří totiž mezi produkty, při jehož sjednávání se nejčastěji chybuje. Častokrát se uzavírá na dlouhou dobu a špatné nastavení může mít negativní dopad pro vaši rodinu. Životní pojištění má pojišťované osobě a jeho rodině zachovat úroveň životního standardu v případě, že by se mu něco stalo.

Pozor na výši příjmů

Mezi časté chyby se řadí nastavení pojištění podle ceny, bez ohledu na výši příjmu. Pokud platíte nízké částky, musíte předpokládat, že i následné krytí bude bezpochyby malé. Je zapotřebí, aby pojištění při nečekané události pokrylo ztrátu.

Platba by se měla rovnat přibližně pěti procentům z příjmů pojistného. Pokud pobíráte mzdu 25 000, tak 250 korun je naprosto nedostačující! Odpovídající částka by měla činit, alespoň 1 250 korun.

Nesmíte zapomenout, že v okamžiku změny výše příjmů nebo povolání, je nutno novou skutečnost zakomponovat do smlouvy. Smlouva se na základě těchto informací, novým skutečnostem přizpůsobí. Vyberte si pouze ta připojištění, která skutečně potřebujete a zaměřte se na dostatečnou výši jednotlivých pojistných částek.

Dítě se pojistí, ale rodič neProč mít životní pojištění

Nejčastější a zároveň největší chybou, které se lidé v oblasti životního pojištění dopouští, je to, že životní pojistku sjednají svému potomkovi, ale na sebe zapomenou.

Přitom životní pojištění je nejdůležitější hlavně pro ty, na kterých závisí chod domácnosti. V první řadě by měl být vždy pojištěn rodič a pak až dítě. Naopak pro dítě je mnohem lepší sjednat úrazové pojištění. Už jenom proto, že u dětí je tohle riziko opravdu vysoké.

Proč nemít životní pojištění jenom na spoření

Hlavním cílem životního pojištění by měla být ochrana před zdravotními riziky a těžkými situacemi, které se v průběhu života mohou objevit. V žádném případě by neměly být pojistné smlouvy nastavené ve prospěch investice. Investiční složku je zapotřebí vnímat pouze, jako něco navíc! Neměla by být vnímána jako hlavní důvod při uzavření životního pojištění. Uvědomte si, že k investování slouží řada dalších a mnohem výhodnějších produktů (spořicí účet, stavební spoření apod).

Nevhodný výběr rizik

Nevhodné nastavení rizik v pojistné smlouvě patří k dalším chybám, kterých se lidé dopouštějí. Často se pojišťují levněji pro případ smrti úrazem než pro případ smrti z jakéhokoliv jiné příčiny. Ale statistiky mluví jasně! Nejčastější příčinou úmrtí v ČR je vysoký krevní tlak, infarkt a zhoubná nádorová onemocnění. Naopak v důsledku úrazu umře desetkrát méně lidí. Pro pojišťovnu, ale i vás je velký rozdíl to, zda invalidita plyne z nemoci či vlivem úrazu.

Co je lepší? Pokrytí krátkodobých nebo dlouhodobých rizik?

Mezi krátkodobá rizika řadíme zdravotní problémy, které trvají do jednoho roku. Naopak u dlouhodobých rizik je to otázka více jak roku. Jedná se o invaliditu, trvalé následky po úrazu či smrt. Bohužel při pojištění dochází k preferencím krátkodobých rizik. Většina lidí si neuvědomuje, že rodinný rozpočet nejvíce ovlivní dlouhodobá rizika, která nejdou pokrýt z vlastních rezerv. Proto by mělo být pojištění dlouhodobých rizik nutností.

Pozor na podpojištěnost

Podpojištění je stav, kdy pojistné krytí neodpovídá pojištěnému riziku.  Před sjednáním životního pojištění, je potřeba vyhodnotit, na co jste zvyklí a jaké jsou vaše závazky. Lidé často do pojištění nedávají tolik peněz, kolik by bylo potřeba, a to jim způsobuje, že mají nastavené nízké krytí. Bohužel na to doplatí ve chvílích, kdy se jim něco stane a od pojišťovny dostanou velmi málo.

Na co si dát pozor při pojištění

  • Nezaměňujte životní pojištění se spořením
  • Průběžně životní pojištění aktualizujte
  • Krátkodobé životní pojistky nejsou tak výhodné, jako dlouhodobé
  • Pozor na podpojištěnost

Finanční navigátor Vám ZDARMA poradí.

Zavoláme Vám

Stačí zanechat kontakt a my Vám zavoláme.