Vývoj hodnoty investičních fondů z podstaty jejich fungování kolísá. To obzvláště pak platí u fondů dynamických (akciově zaměřených). Tuto na první pohled nevýhodu lze využít ve prospěch investora díky efektu pravidelných investic.

 

 

 

Nejlépe tento princip může ukázat model na tomto grafu.

 

 

Možnosti použití pravidelných investic

Většina investičních společností umožňuje pravidelné investice již od 500 Kč měsíčně. Pokud klient takové možnosti nemá, je možno platit tuto částku například čtvrtletně.
Tohoto „ochranného principu“ pravidelných investic může vyžít i investor disponující vyšší hotovostí.

I v tomto případě je vhodné využít bezplatných služeb profesionálního finančního odborníka, který připraví celou akci tak, aby klient neztratil výrazný daňový efekt – zákonnou možnost neplatit z výnosů tohoto druhu investování žádnou daň.

Výhody setkání s komplexním odborníkem na investice

  • Nezávazná a bezplatná konzultace
  • Vyhledání vhodných možností
  • Vyřízení administrativy na jednom místě
  • Prodiskutování možných kombinací, na kterých ušetříte daň z příjmu
  • Nabídky více investičních společností pro snazší orientaci bez ztráty vašeho drahocenného času
  • Výběr fondů, které nejvíce vyhovují vašim požadavkům
  • Nemusíte obíhat jednotlivé společnosti a zjišťovat rozdíly a dělat si náročnou analýzu

 

Finanční navigátor Vám ZDARMA poradí.

Zavoláme Vám

Stačí zanechat kontakt a my Vám zavoláme.

 

V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování upozorňujeme, že současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky.

Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační a propagační charakter a jejich účelem není nahradit Statut Prospekt nebo Klíčové informace pro Investory nebo poskytnout jejich kompletní shrnutí. Před každou investicí se s nimi důkladně seznamte.

Předmětné sdělení nepředstavuje osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.