Ke 31.3.2016 si ve III. pilíři spořilo celkem téměř 4,6 milionu účastníků. Z toho přes 400 000 v doplňkovém penzijním spoření.

Penzijní fondy měly jen za 1. kvartál 2016 nárůst prostředků III. pilíře o cca 7,5 mld. Kč, to je řádově 10% meziroční nárůst ve srovnání se stavem ke konci 1. čtvrtletí roku 2015.

Počet smluv s příspěvkem zaměstnavatele činí cca 20 % z celkového počtu. Průměrný příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění přesahuje 700 Kč měsíčně a na doplňkové penzijní spoření je to víc než 800 Kč měsíčně.

Finanční majetek v transformovaných fondech tvoří majoritně dluhopisy a to téměř z 90%. V akciích a podílových listech jsou umístěna necelá 2% majetku. Zbytek připadá na ostatní investice.

Příspěvky účastníků

Ke konci prvního kvartálu roku 2016 spravovaly penzijní společnosti ve fondech finanční prostředky účastníků v celkové výši 357 mld. Kč. Z toho v transformovaných fondech 345 mld. Kč a v účastnických fondech 12 mld. Kč.

Investice v Doplňkových penzijních společnostech

V dynamických a akciových fondech je podíl investic do akcií nebo akciových podílových fondů až 98% majetku fondů. Ve fondech povinných konzervativních a dluhopisových převažují investice do státních dluhopisů, zejména České republiky a to přes 80% majetku fondů.

Předdůchody

Předdůchody ke 31.3.2016 byly vypláceny 1 247 osobám a průměrná výše měsíčního předdůchodu se pohybovala okolo 9 500 Kč. V meziročním srovnání je nárůst počtu osob pobírajících předdůchod o polovinu.