Životní pojištění se sjednává za účelem finančního krytí při úrazu, vážných onemocnění, hospitalizace, trvalých následků, invaliditě či smrti.

Životní pojištění se liší nejen cenou, ale především pojistnou ochranou, výlukami a dalšími pojistnými podmínkami.

Rozlišujeme dva základní tipy životního pojištění


Smyslem životního pojištění však není vytvářet si finanční rezervy (spořit), ale finančně zajistit klienta, jeho rodinu a osoby blízké v případě zhoršení zdravotního stavu z důvodu úrazu, nemoci či úmrtí. Životní pojištění je tedy vhodné (nezbytné) především pro živitele rodiny.