Produkty se zaměřují jak na fyzické tak právnické osoby. Účelem je ochrana pojištěného v případě právního či soudního sporu a souvisejících finančních nákladů. Jedná se např. o uplatnění nároků při vzniklé škodě, dopravní nehodě, o zásahy třetích osob do práv pojištěného apod.

Zjednodušeně lze říci, že klient si platí paušální platbu (pojistné) a má právníka nonstop k dispozici.

Do jedné pojistné smlouvy lze zahrnout více druhů pojištění.

Výhody pojištění

Lze vybírat z obsáhlé nabídky pojištění. Rozsah pojištění lze uplatnit i v zahraničí. Sjednává se bez spoluúčasti. Klient si pojistným hradí služby, rady a případně i zastupování právníků a to nejen v ČR, ale i v zahraničí.

Jak pojištění funguje

Vše se sjednává v pojistné smlouvě, od rozsahu služeb právního zastupování až po úhradu spojených nákladů. Např. právní zastupování v přestupkovém řízení a uplatnění nároku na náhradu škody apod.

Takový právník vám zajistí například:

 • Kontrolu smluv - kupních, pracovně-právních, darovacích apod.
   
 • Znalecké posudky. Pojišťovna uhradí náklady spojené s jejich zpracováním.
   
 • Zastupování před úřady, příslušnými státními orgány, soudy.
   
 • Zastupování ve sporu, týkající se uznání reklamace.
   
 • Bude-li to nutné a advokát podá žalobu, pojišťovna uhradí odměnu advokáta i případné náklady právního zastoupení protistrany.

Nabízené produkty

1/ Pojištění právní ochrany řidiče - využívají jej především řidiči z povolání, týká se škod vzniklých řidiči. Je však velmi vhodné i pro privátní využití.

2/ Právní ochrana vlastníků vozidel - je určeno k právní ochraně všech osob, které jsou oprávněny užívat vozidlo, o kterém se hovoří v pojistné smlouvě. Jde tedy o ochranu vlastníka vozidla, jeho držitele, řidiče i spolucestujících osob.

Pojištění právní ochrany navíc platí nejen v ČR, ale i v zahraničí. Pojišťovna má k dispozici na telefonu nonstop službu a v případě potřeby zajistí např. zastupování řidiče advokátem v zemi, kde došlo k pojistné události. Tento advokát je znalý jednak tamního jazyka, ale i zákonů dané země.

3/ Právní ochrana rodiny - pojištění ochrání rodinu před nepříznivými důsledky nahodilých právních sporů, a s tím souvisejících finančních nákladů. Těmito právními spory jsou události, které mohou nastat v běžném životě, při cestování či zájmových činnostech.

Jedná se o způsobené škody na zdraví či majetku (s výjimkou motorových vozidel).

Pojištění zajistí rodinu při nevýdělečné činnosti některého z nich.

Vyplatí se pojištění právní ochrany?4/ Právní ochrana pro vlastníka nemovitosti - týká se nemovitostí, které nejsou užívány k podnikání, ale pro vlastní potřebu. Jedná se o prostory k bydlení, chaty, garáže apod. Jejich vlastníci i nájemci jsou chráněni v případě právních obtíží s danou nemovitostí.

5/ Právní ochrana podnikatelů - pojištění se doporučuje uzavřít zvláště menším podnikatelským subjektům, které ochrání při událostech souvisejících s jejich podnikatelskou činností.

6/ Právní ochrana pro případ pracovněprávních sporů - pojištění je určeno zaměstnancům a týká se případných sporů o dodržování zákoníku práce, nařčení z nedbalosti, nebo při odškodnění pracovních úrazů. Bývá automaticky součástí pojistky v rámci tzv. Rodinného balíčku.

7/ Úraz - pojištění se zaměřuje na případné spory o odškodnění úrazů. Vztahuje se na pojištění soukromé i pojištění odpovědnosti. Kryje náklady na právního zástupce, soudní znalce i svědky, soudní výdaje a poplatky. Bývá automaticky součástí pojistky v rámci tzv. Rodinného balíčku.

Pojištění se nevztahuje na pokuty a na náklady jiných osob (pokud se nejedná o soudní rozhodnutí uhradit výdaje protistrany).

Uvedené informace se mohou měnit podle konkrétních podmínek jednotlivých pojišťoven. Proto lze doporučit se vždy obeznámit s podmínkami konkrétní pojistné smlouvy a konzultovat nastavení rizik s finančním odborníkem.

Výhody setkání s komplexním odborníkem na právní ochranu

 • Nezávazná a bezplatná konzultace
 • Vyhledání veškerých úsporných možností
 • Vyřízení administrativy na jednom místě
 • Prodiskutování možných kombinací, na kterých ušetříte
 • Kalkulace více pojišťoven pro snazší orientaci bez ztráty vašeho drahocenného času
 • Výběr pojišťovny, která nejvíce vyhovuje vašim požadavkům
 • Nemusíte obíhat jednotlivé ústavy, zjišťovat rozdíly a dělat si náročnou analýzu

 

Finanční navigátor Vám ZDARMA poradí.

Zavoláme Vám

Stačí zanechat kontakt a my Vám zavoláme.