Refinancovat lze hypotéky, úvěry ze stavebního spoření, meziúvěry ze stavebního spoření a jiné úvěry či půjčky určené na řešení bydlení.

Refinancování hypotéky

Refinancování hypotéky je nejvyužívanější a nejpřínosnější. Přesto, narazíte-li na poradce amatéra či flegmatika, může se refinancování nepěkně prodražit. Je třeba hlídat termín fixace u stávající banky a opravdu včas vše připravit a zařídit. Tzn. žádost o vyčíslení, souhlas banky se splacením, souhlas se zástavou nové banky (tzv. druhé v pořadí), souhlas s následným výmazem zástavního práva, vinkulace pojistky nemovitosti, zajištění vůbec vhodné pojistky nemovitosti akceptovatelné refinancující bankou a případně další záležitosti. Pokud je vše dobře a včas připraveno, úspory koncepčního refinancování mohou sahat do desítek tisíců korun.

Pozor: Pokud refinancujete či refixujete např. rok před dobou fixace vašeho stávajícího úvěru, doba nové fixace se počítá od podpisu nové smlouvy či dodatku. Tedy nikoli od data fixace.

Profesionální poradce dokáže včas žadateli o refinancování říct stop, pokud hrozí nezvládnutí včasného vyřízení. Penále totiž může být velmi vysoké!

Refinancování úvěru ze stavebního spoření

Pokud se jedná o refinancování řádného úvěru ze stavebního spoření, jde o relativně jednoduchou záležitost a při současných úrokových sazbách je úspora výrazná. Je však třeba zvážit, zda se celá akce vůbec vyplatí. Především se jedná o propočet paušálních nákladů (poplatek za odhad, za návrh na vklad či výmaz zástavního práva). Čím nižší zůstatek dluhu u úvěru ze stavebního spoření, tím menší efekt. Také je třeba zohlednit to, že stávající stavební úvěr nemusí být zajištěn nemovitostí.

Refinancování meziúvěru ze stavebního spoření

Refinancování meziúvěru už je mnohem komplikovanější situace. Propočtu ne/výhodnosti totiž předchází zjištění, zda daná spořitelna vůbec za akceptovatelných podmínek refinancování umožní. Některé to totiž dovolí s takovou smluvní pokutou, že každého přejde chuť, jiné bez komplikací a například ta největší to standardně neumožňuje. Přesto i u takové cesta u zkušených odborníků existuje. Avšak i zde je třeba nejdříve propočítat náklady a návratnost. Často, ale ne vždy se zde refinancování vyplatí.

Refinancování spolu s navýšením

Kromě refinancování „jen“ aktuální dlužné částky k datu fixace je možné si jistou omezenou sumu peněz vzít navíc.

V takovém případě rozlišujeme, zda se jedná o navýšení

  • účelové - v případě, že finance budou použity výhradně na potřeby spojené s bydlením, např. na rekonstrukci nemovitosti
  • neúčelové - to může sloužit na jakékoli potřeby (pořízení automobilu, dovolenou, vybavení bytu atd.); jedná se o tzv. americkou hypotéku, banka účel využití financí nezkoumá

 

Výši neúčlového navýšení stanovují banky procentem z výše standardní části úvěru a zároveň je tato neúčelová část ohraničena maximální vyčerpatelnou sumou. Úrok je stejný, jako u účelové části hypotéky.
 

Finanční navigátor Vám ZDARMA poradí

  • Konzultace a poradenství zdarma.
  • Zdarma pro Vás provedeme výběrové řízení na Váš úvěr na bydlení.
  • Poradíme Vám s výběrem toho nejlepšího úvěru tak, aby byl skutečně výhodný nejen z pohledu úrokové sazby, ale i dalších poplatků.
  • V případě realizace úvěru prostřednictvím nás nic neplatíte!
  • Garantujeme nejlepší podmínky, nezastupujeme žádnou banku ani spořitelnu.


Stačí zanechat kontakt a my Vám zavoláme.

 

Zanechte nám na sebe kontakt, my Vám zavoláme