Tento typ pojištění není bankou přímo požadován, ale spíše doporučován a případně zvýhodňován úrokovou sazbou.

Pojištění pro případ neschopnosti splácet

Většinou bývá splátka určena jako samostatná položka ke splátce hypotéky. Pojistné částky vycházejí z výše úvěru, někdy mohou být nižší.

Pozor: Cena rizikového životního pojištění může v souvislosti se slevou na úrokové sazbě vyjít velmi draho.

Pojistná smlouva musí být vinkulována dokumentem, který určuje, že v případě pojistné události nebude vyplaceno pojistné obmyšlené (oprávněné) osobě, ale bance.

Pokud pojistku zruším, u většiny bank to znamená navýšení úrokové sazby. Ne však u všech.

Jaký je nejčastější rozsah pojištění, které nabízí přímo banky?

Pojištění pro případ smrti s klesající pojistnou částkou. V případě úmrtí pojišťovna splatí aktuální dluh bance. Pozůstalým tak nezůstává žádný závazek. Není rozhodující, zda smrt nastane úrazem, nebo nemocí.

Pozor: Klesající pojistná částka nastavená dle výše dluhu může řešit splacení celé hypotéky, ne však zabezpečit následný chod rodiny.

Invalidita třetího stupně – v případě, že se pojištěný dlužník dostane dle rozhodnutí OSSZ do třetího stupně invalidity, pojišťovna splatí aktuální dluh bance. Není přitom rozhodující, zda invalidita nastane úrazem, nebo nemocí.

Ztráta zaměstnání – pokud pojištěný dostane výpověď ze zaměstnání, platí za něj pojišťovna po omezenou dobu splátku hypotéky.

Pracovní neschopnost – bude-li pojištěný dlouhodobě práce neschopen, platí za něj pojišťovna po omezenou dobu splátku hypotéky.    

Pozor: Především v oblasti ztráty zaměstnání a pracovní neschopnosti pozor na výluky a lhůty, od kdy pojišťovna začíná plnit!

Jaká další rizika je vhodné pojistit?

Invalidita druhého, případně i prvního stupně – zde záleží na pracovním zařazení dlužníka. Například manuálně pracující by minimálně druhý stupeň pojištěný mít měl.

Závažné nemoci – zde jsou pojištěny především nemoci jako rakovina, infarkt, Alzheimer, Parkinson atd.

Trvalé následky úrazu – ztráta končetin či omezená hybnost.

Denní odškodné při úrazu – stane-li se úraz (např. zlomená noha), pojišťovna by dorovnala pojištěnému rozdíl ušlé mzdy, aby měl na splácení hypotéky a na své potřeby.

Ztráta řidičského průkazu ze zdravotních důvodů – důležité pro osoby, jejichž příjem (a schopnost splácet úvěr) je závislý na řízení motorového vozidla.

Horní končetiny – týká se především osob pracujících manuálně - kadeřnice, zedníci, čalouníci, ale i třeba hudebníci atd. V případě například operace karpálních tunelů tento člověk není schopen si vydělávat.

Některé banky vám nabídnou slevu na úrokové sazbě, pokud si sjednáte rizikové životní pojištění jejich prostřednictvím. Spočítejte si (nechejte si spočítat), zda se vám to vyplatí.


Příklad:
Manželé Novotní vyřizují hypotéku 1 milion korun. Základní úroková sazba jejich banky činí 2,49% na 30 let splatnosti a 10 let fixačního období, tj. splátka 3 965 Kč měsíčně. Banka jim však ještě nabídla slevu 0,2% z úrokové sazby za předpokladu, že si jejich prostřednictvím sjedná pán i rizikové životní pojištění (RŽP).

Spočítali jim splátku hypotéky na 3 861 Kč + k tomu RŽP za 297 Kč, tedy celkem 4 158 Kč měsíčně. Jinými slovy je pojistka vyjde vlastně jen na 193 Kč (4 158 Kč – 3 965 Kč).

Poradce jim udělal průzkum mezi pojišťovnami a zjistil, že stejná pojistka by je jinak vyšla okolo 300 Kč měsíčně.
Při 30leté splatnost hypotéky vychází úspora 0,2% na úroku za uzavřené RŽP na částku cca 107 Kč měsíčně,
tedy 1 284 Kč ročně a za celou dobu by uspořili 38 520 Kč.
Závěr: Vyplatí se jim tedy spíše nižší úrok s levnější pojistkou, tzn. využít nabídky banky.


Finanční navigátor Vám ZDARMA poradí

  • Konzultace a poradenství zdarma.
  • Zdarma pro Vás provedeme výběrové řízení na Vaši hypotéku i pojistku.
  • Garantujeme nejlepší podmínky, nezastupujeme žádnou banku ani pojišťovnu.


Stačí zanechat kontakt a my Vám zavoláme.