Leasing představuje smlouvou potvrzenou dohodu, která zavazuje nájemce platit pronajímateli za používání tzv. aktiva. Aktivem je pak nejčastěji například vozidlo, nemovitost, výrobní stroj apod. V praxi to funguje tak, že dokud nájemce nezaplatí domluvenou částku, je zákonným majitelem aktiva stále pronajímatel. Součástí smlouvy bývají samozřejmě pravidla užívání daného předmětu (např. nájemce souhlasí, že vozidlo bude používat pouze k osobním potřebám).

Jaké jsou výhody finančního leasingu?

Pokud sháníte rychle auto, nebo se nutně potřebujete přestěhovat, ale už nechcete do dalšího podnájmu, abyste se pak museli stěhovat znovu, je finanční leasing skvělou volbou. Pronajímatel vám danou věc poskytne po domluvě k užívání a vy mu ji postupně splácíte. Vyhnete se tak nutnosti okamžitého velkého výdaje a nebudete si ani muset půjčovat. Stejně tak ujednání smlouvy je mnohem rychlejší, než je tomu u jiných smluv tohoto typu. Leasingové splátky se platí buď pravidelně podle splátkového kalendáře, ale lze je kalkulovat i nerovnoměrně. Také pokud se předmět smlouvy používá pouze během určité sezóny, je možné se domluvit na nepravidelných splátkách.

Co se týče rizika inflace, tu nese pronajímatel, nájemce tedy v tomto ohledu nemusí mít obavy.

Pro pronajímatele je finanční leasing taktéž výhodný – dané aktivum stále spadá do jeho vlastnictví až do doby, než dojde k jeho úplnému splacení. Samozřejmě, že výše splátek bude přesahovat cenu samotného aktiva (tento rozdíl by se neodborně dal označit jako „daň za pronájem“), takže leasing se může stát jedním ze způsobů, jak přispět do rozpočtu.

Jaké jsou nevýhody finančního leasingu?

Jestliže nemáte našetřeno někde bokem, budete nejspíš zvažovat dvě možnosti – úvěr nebo leasing. Obě možnosti mají tutéž nevýhoduv konečném důsledku zaplatíte více, než kolik daný předmět reálně stojí, jakožto daň za to, že jste částku nemohli uhradit najednou. Taktéž nelze využít odpočtu DPH z finanční služby u osobních automobilů. Tím pádem je finanční leasing výhodnější pro firmy, které jsou plátci DPH.

Máte taktéž omezena vlastnická právapo celou dobu leasingu je majitelem pronajímatel.

Pokud se rozhodnete smlouvu vypovědět, čeká vás poměrně vysoké penále.

Jestli by se stalo, že pronajímatel zbankrotuje, je nájemce povinen vrátit předmět leasingu a jednat o vyrovnání.

Co z toho tedy plyne?

Finanční leasing je vhodný pro ty, kteří chtějí mít daný předmět k dispozici okamžitě a nechtějí si na něj půjčovat. Nevýhodou je, že v konečném důsledku zaplatíte více, než je skutečná cena věci, a také dokud ji nesplatíte, není přímo ve vašem vlastnictví.