Investiční fondy jsou společnosti - právnické osoby, které využívají tzv. kolektivního investování, kdy mnoho drobných investorů jim svěřuje své peníze. Jejich portfoliomanažer pak za tyto peníze nakupuje akcie či dluhopisy obchodních korporací, nebo států, nemovitosti atd. Drobný investor platí investičnímu fondu předem smluvně daný poplatek za správu svých financí.

Zhodnocení není garantováno, neboť je závislé na situaci na kapitálovém trhu v průběhu dané investice. Své peníze si může kdykoli vybrat. Za jistých podmínek (dle platných daňových zákonů ČR) neplatí daň ze zisku.

Výběrem konkrétního fondu mohou investorovy peníze prostřednictvím investiční společnosti pracovat v libovolných regionech světa, v různých měnách. Stejně tak finance mohou být zainvestovány v klientem požadovaných obchodních či průmyslových odvětvích. Například ropný průmysl, zemědělské či jiné komodity, farmacie, společnosti zaměřující se na životní prostředí, bankovní sektor a celá řada dalších.

Druhy investičních fondůDruhy investičních fondů

1/ Konzervativní – vhodné pro opatrné investory s dobou uložení financí od cca 2 let víc, kterým stačí nízký výnos a nemají rádi riziko.

2/ Akciové (dynamické, nebo také agresivní) – fondy určené pro investory, kteří jsou ochotni počkat si na inkasování svých investic řádově déle, než 6 let. Také musí počítat s tím, že jejich investice bude procházet obdobími výrazných poklesů a nárůstů. Jsou tedy připraveni podstoupit riziko.

3/ Smíšené fondy – kombinují konzervativní a akciové v různém poměru. Tomuto poměru pak odpovídá i doporučení vhodného investičního horizontu a výše rizika – potažmo i možnosti výše výnosů.

Možnosti použití investičních fondů

1/ Příprava financí pro období penze využitím efektu Pravidelných investic – jako velmi potřebný doplněk ke státnímu starobnímu důchodu

2/ Finanční rezerva k současně splácenému úvěru na bydlení

3/ Financování budoucího bydlení či studií dětí, nebo vnoučat

4/ Použití pro kombinace v souvislosti se Zrcadlovou hypotékou

5/ Pro osoby, které chtějí využít možnost uspořit významné finance na daňových efektech

6/ Vytvoření finančních zdrojů na rekonstrukci nemovitosti

Volba vhodného druhu investičního fondu

Výběr investiční společnosti a zároveň druh fondu by měl každý, kdo tuto formu zvažuje, detailně probrat s finančním odborníkem. Ten svého klienta seznámí s riziky a provede s ním investiční test (pro stanovení doporučené míry rizika). Dále pak poskytne informace o nabídce fondů odpovídající klientovým požadavkům a očekáváním.

Takový poradce pak následně investorovi zajistí i veškerou administrativu a průběžné informování o vývoji jeho investice po celou dobu vzájemné spolupráce.

 

 

Uvedený graf demonstruje meziroční vývoj majetku, který spravují investiční společnosti v české republice.

 

 

 

Zhodnocení investičních fondů

Vzhledem k velmi výrazným rozdílům mezi jednotlivými druhy fondů nelze objektivně popsat jejich zhodnocení. Ideální je osobní setkání s finančním odborníkem, aby investor zjistil, zda vůbec je pro něj tato forma odkládání peněz vhodná. Pokud ne, mohou společně najít způsoby pro klienta přijatelnější.

 

Výhody setkání s komplexním odborníkem na investice

  • Nezávazná a bezplatná konzultace
  • Vyhledání vhodných možností
  • Vyřízení administrativy na jednom místě
  • Prodiskutování možných kombinací, na kterých ušetříte daň z příjmu
  • Nabídky více investičních společností pro snazší orientaci bez ztráty vašeho drahocenného času
  • Výběr fondů, které nejvíce vyhovují vašim požadavkům
  • Nemusíte obíhat jednotlivé společnosti a zjišťovat rozdíly a dělat si náročnou analýzu

 

Finanční navigátor Vám ZDARMA poradí.

Zavoláme Vám

Stačí zanechat kontakt a my Vám zavoláme.

 

V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování upozorňujeme, že současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky.

Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační a propagační charakter a jejich účelem není nahradit Statut Prospekt nebo Klíčové informace pro Investory nebo poskytnout jejich kompletní shrnutí. Před každou investicí se s nimi důkladně seznamte.

Předmětné sdělení nepředstavuje osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.