Podpisem hypotéční smlouvy získáte k dispozici finanční prostředky ke splnění vašich potřeb a snů již nyní, ale současně se zavazujete k vrácení těchto finančních prostředků za přísně stanovených podmínek. V případě nesplácení při tíživých životních situacích nastává nečekaný problém. Co s tím? Jak zajistit klid nejen sobě, ale celé rodině?

Řešení není složité, je však dobré s riziky kalkulovat již při sjednávání hypotečního úvěru.

Již za 5-10% měsíční splátky úvěru můžete být v klidu.

Je důležité, abyste si zvolili to správné zajištění šité přímo pro vás. A abyste neplatili za zcela zbytečná připojištění, která nevyužijete, nebo pro ně nesplníte podmínky pro přiznání.

Banky samy nabízí zvýhodnění úrokové sazby při pojištění v rámci hypotečního úvěru - zde je nutno posoudit zda poskytnutá sleva odpovídá navýšení splátky.

Většinou je možná volba z několika připojištění

  • úmrtí úrazem či nemocí,
  • invalidita III.stupně,
  • pracovní neschopnost, (např. od 40 dnů, max. 12 splátek)
  • ztráta zaměstnání, (např. od 40 dnů, max. 12 splátek)


Zde si pozorně si pročtěte pojistné podmínky a výluky pro přiznání plnění - název připojištění může být zavádějící s ohledem na podmínky pro vyplacení. V pojistných podmínkách jsou často takové výluky, že se občas stává, že klient pojištění platí zcela zbytečně, protože šance, že v případě pojistné události dojde k plnění, je minimální. Navíc pojištění je vázáno s úvěrem, takže klient má minimální možnost změny.

Například ztráta zaměstnání však musí být taková, že je zaměstnanec propuštěn zaměstnavatelem a to z důvodu snižování stavů či rušení pracovní pozice. Pokud však dostane odstupné, tudíž „ztráta zaměstnání“ po dobu, než si najde jiné zaměstnání je vykompenzována. Většina zaměstnání se ukončí spíše dohodou a na to se pojištění nevztahuje.

Příklad hypotečního úvěru ve výši 2.000.000 Kč, na 20 let, fixace 5 let bez a s nabídkou pojištění v rámci hypotečního úvěru:

  UniCredit Bank Česká spořitelna
s pojištěním bez pojištění s pojištěním bez pojištění
Splátka úvěru 10.218 10.395 10.330 10.560
úmrtí A A A - 795 1002 -
invalidita III. stupně A - - - -
pracovní neschopnost - A - - -
ztráta zaměstnání - - A - - -
Celková splátka 10.218 10.395 11.125 11.332 10.560
A = v ceně splátky

Proč zvolit vlastní individuální zajištění?

Samostatným životním pojištěním, se mohou v případě pojistného plnění splatit závazky i na jiných smlouvách, nejen na hypotéce. Na životní pojištění v rámci hypotečního úvěru se nevztahuje možnost využití daňových odpočtů (možný odpočet z daní do výše 12000 Kč/rok = sleva na dani až 1800Kč/rok).

Příklad hypotečního úvěru ve výši 2.000.000 Kč, na 20 let, fixace 5 let = splátka cca 10.500,- Kč/měsíc:

Cena pojištění měsíčně Uniqua Domino Allianz Mercury Generali Lisa ČS poj. Flexi pojištění v hypotečním úvěru
úmrtí 410 461 426 459 795
invalidita III. stupně
pracovní neschopnost
Navíc lze připojistit
Velmi závažné onemocnění 219 (1 mil) 383 (1 mil) 317 (1 mil) 251 (1 mil) -
Denní odškodné úrazu (350 Kč/den) 59 (od 29. dne) 136 (od 29. dne) 265 (od 7. dne) 111 (od 29. dne) -
Cena pojištění celkem 688 959 1073 875 -