V podnikatelské činnosti může dojít k zapříčinění škody či újmy třetím osobám či subjektům. Toto pojištění se zaměřuje na jejich krytí do výše sjednaného limitu, tzv. pojistné částky.

Pro různé obory existují specializované produkty. Všeobecně se jedná např. o škody vzniklé s užíváním a nájmem podnikatelských prostor, škody ve spojitosti s vadným výrobkem či poskytnutou službou apod. a další případné škody zaměstnanců.

Pojištění profesní odpovědnosti

Jde o škody způsobené profesní činností podnikatele, především o činnosti duševního charakteru. Zákon udává, pro které obory je pojištění povinné, jsou to např. profese lékařské, právnické, poradenské, pojišťovací, makléřské apod.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy statutárního nebo jiného orgánu společnosti

Z pojištění se hradí škody způsobené třetí osobě porušením povinnosti vyplývající z postavení člena statutárního nebo dozorčího orgánu nebo manažera obchodní společnosti nebo družstva.

Uvedené informace se mohou měnit podle konkrétních podmínek jednotlivých pojišťoven. Proto je dobré se vždy obeznámit s podmínkami konkrétní pojistné smlouvy a před tím si nechat poradit dobrým a zkušeným finančním poradcem.

Výhody setkání s komplexním odborníkem na pojistky

  • Nezávazná a bezplatná konzultace
  • Vyhledání veškerých úsporných možností
  • Vyřízení administrativy na jednom místě
  • Prodiskutování možných kombinací, na kterých ušetříte
  • Kalkulace více pojišťoven pro snazší orientaci bez ztráty vašeho drahocenného času
  • Výběr pojišťovny, která nejvíce vyhovuje vašim požadavkům
  • Nemusíte obíhat jednotlivé ústavy, zjišťovat rozdíly a dělat si náročnou analýzu

 

Finanční navigátor Vám ZDARMA poradí.

Zavoláme Vám

Stačí zanechat kontakt a my Vám zavoláme.