Muže nejvíce postihují nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně, následně pak duševní poruchy a poruchy chování a nemoci oběhové soustavy.

Mezi nejčastější diagnózy onkologických onemocnění u mužů patří nádory prostaty, tlustého střeva a plic.

Muže, především skupinu mužů nad 50 let, postihuje velmi často infarkt myokardu. Obecně se infarkt objevuje častěji se stoupajícím věkem, výjimkou bohužel ale nejsou ani pacienti, jež toto onemocnění postihne mezi dvacátým a třicátým rokem života.

Statistika invalidity u mužů