Ženy nejvíce postihují nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně, následně pak duševní poruchy a poruchy chování a rakovina.

Mezi nejčastější diagnózy onkologických onemocnění u žen patří nádory prsu, tlustého střeva, dělohy a plic.

Ženy, především skupinu žen nad 60 let, postihuje velmi často infarkt myokardu. Obecně se infarkt objevuje častěji se stoupajícím věkem.

Statistika invalidity u žen