Vkladové pojištění je životní pojištění pro případ dožití s garantovanou návratností vkladu.

Výhody

S vkladovým životním pojištěním má klient garantovánu pojistnou částku pro případ dožití, v případě smrti bude vklad vyplacen.

Díky pojištění jsou finance pravidelně zhodnocovány, minimální výše zhodnocení je garantována (TÚM, tzn. Garantovaná Technická Úroková Míra).

Je také možno měnit a rozšiřovat míru pojistné ochrany, doplňovat o další připojištění.

Daňová uznatelnost

Výše zaplaceného pojistného je daňově uznatelná částka, pokud smlouva splňuje podmínky zákona:

1/ pojistník a pojištěný je stejná osoba

2/ minimální doba pojištění je 5 let

3/ smlouva se musí vztahovat na případ smrti a dožití

4/ pojistná částka nemusí být pro případ dožití pevně stanovena

5/ výplata pojistného plnění nesmí být sjednána dříve, než v roce, kdy pojištěný dosáhne věku 60let

6/ výplata jiného příjmu nesmí být v pojistné smlouvě umožněna

Nevýhoda pojištění

V případě sjednaného rizika dožití nelze výši a tvorbu kapitálové hodnoty ovlivňovat.

Jak pojištění funguje

Klient vkládá finanční prostředky, které jsou zhodnocovány. Náklady na jednotlivá připojištění jsou pak hrazeny z těchto výnosů. Klientův vklad je návratný.

V případě pojistné události a při dalších sjednaných pojištění se pojistné plnění vyplácí dle sjednaných podmínek.

Pojistná výše může být vyplacena buď jako jednorázová platba, nebo postupně v pravidelných výplatách.

Při dožití se vyplácí pojistná částka, návratný vklad a případné podíly na výnosech.

Při úmrtí klienta se vyplácí návratný vklad a podíly na výnosech.

Vhodná doba pojištění

Optimální doba trvání pojištění, kdy lze využít zhodnocení, je 5 let a více.

Výhody setkání s nezávislým odborníkem na pojistky

  • Nezávazná a bezplatná konzultace
  • Vyhledání veškerých úsporných možností
  • Vyřízení administrativy na jednom místě
  • Prodiskutování možných kombinací, na kterých ušetříte
  • Kalkulace více pojišťoven pro snazší orientaci bez ztráty vašeho drahocenného času
  • Výběr pojišťovny, která nejvíce vyhovuje vašim požadavkům
  • Nemusíte obíhat jednotlivé ústavy, zjišťovat rozdíly a dělat si náročnou analýzu

 

Finanční navigátor Vám ZDARMA poradí.

Zavoláme Vám

Stačí zanechat kontakt a my Vám zavoláme.