Pojištění občas patří mezi poměrně zavrhované produkty na finančním trhu. Neprávem…V tomto velmi rozsáhlém průvodci životního pojištění si projdeme nejčastější a nejdůležitější druhy a doplníme vše celou řadou vychytávek a skutečností, které nejsou vždy dostatečně známé.

K čemu slouží životní pojištění?   

Životní pojistka neslouží na „výdělek“, ale na pokrytí ztráty plynoucí z negativních finančních následků pojistné události.

Vždy je nutné si nejdříve představit, jaké důsledky by pro vaši osobu a vaše nejbližší měla či naopak neměla reálná pojistná událost u daného konkrétního pojistného rizika. A podle toho se můžete rozhodnout:

  • zda si toto riziko pojistit či nikoli
  • na jakou dobu
  • na jakou pojistnou částku
  • zda konstantní pojistnou částku, nebo klesající
  • koho stanovíte jako obmyšlenou osobu pro případ vašeho úmrtí
     
Při volbě rizik a pojistných částek si uvědomte, že pokud pojistnou událost přežijete s trvalým a nevratným tělesným či jiným zdravotním poškozením, budete pro své blízké (i pro sebe samého) daleko dražší (finančně), než kdybyste zemřel/a. Tvrdá informace, ale taková je bohužel realita! Samozřejmě komentuji pouze finanční, nikoli společenské a morální hledisko. Věřím, že se tím nikoho nedotknu…byť je to drsné. Ale život drsný občas je.


Máte-li pravidelný měsíční příjem zajištěný v dostatečně vysoké míře a trvale, bez ohledu na to, zda pracujete či nikoli a váš finanční či hmotný majetek dosahuje dostatečné hodnoty a je likvidní, pak je rizikové životní pojištění zbytečné vyhozeným výdajem. Žel, takových lidí po světě chodí málo…
 

Nechejte si od vašeho poradce ukázat statistiky četnosti rizik (viz. Český statistický úřad), abyste viděli, která nebezpečí na vás číhají nejvíce. Abyste neměli „pojistku pro pojistku“.

Životní pojištění pracovní neschopnosti úrazem a nemocí

Při sjednání rizika Pracovní neschopnosti úrazem i nemocí pojišťovna nerozlišuje, z jakého důvodu k neschopnosti došlo. Pojistné plnění tedy vyplácí jak při úrazu, tak i nemoci.

Každým rokem jsme nejen starší, ale na nemocenská rizika pro pojišťovny dražší. Proto pozor na případné změny pojistek v těchto oblastech. Navíc, ani váš aktuální zdravotní stav nemusí být pro pojišťovnu akceptovatelný.


Po každé výraznější životní změně (další narozený potomek, osamostatnění se vašeho dítěte atp.) či finanční změně (zvýšení platu, snížení příjmů, nový úvěr, splacení úvěru atd.) zkonzultujte úpravu vašeho pojistného krytí s vaším poradcem. Zavčas zjistěte výluky u vaší stávající pojistky a případně proveďte změnu.

Životní pojištění pro případ smrti „běžné“

Vždy je dobré mít toto pojištění sjednané. U osob bez závazků (tedy pokud zatím nemáte děti, úvěr, nezaopatřené nemohoucí rodiče atp.) řádově ve výši nákladů na pohřeb (tzv "pohřebné"). To aby pozůstalým po vašem případném úmrtí nevznikly neočekávané náklady s vaším pohřbem.

Naopak, máte-li úvěr, pojistná částka by měla pokrýt celý dluh + náklady na pohřeb + náklady na pokračování finanční životaschopnosti pozůstalých, kteří jsou na vašem příjmu závislí.

U dětí není realizace tohoto rizika morální.