Pojištění nemocenských rizik je vhodné a potřebné pro všechny osoby, jimž by onemocnění mohlo způsobit ztrátu příjmu, nebo omezení schopnosti vydělávat finance na živobytí. U dětí využitelné především pro úhradu lepších léků či léčby.

Jaké jsou druhy pojištění nemoci?

Smlouva o nemocenském životním pojištění může zahrnovat všechny níže uvedené typy, nebo jen některé z nich.

 • Úmrtí
 • Invalidita
 • Závažná onemocnění
 • Hospitalizace v důsledku nemoci
 • Denní dávky při pracovní neschopnosti


Na každý typ pojistění nemoci by se měla vztahovat jiná výše pojistné částky podle potřeb každého konktrétního člověka.

Úmrtí

K výplatě pojistného plnění ze strany pojišťovny dojde při úmrtí z libovolného důvodu, tedy jak z důvodů nemoci, tak i úrazu.

Invalidita

Člověk se stane invalidním na základě rozhodnutí posudkového lékaře OSSZ. V základu existuje stupeň invalidity první, druhý a třetí. Na každý z nich (či různou kombinaci) se lze pojistit.

Závažná onemocnění

Pojistná částka by v kombinaci s denními dávkami měla pokrýt finanční ztráty marodování po dobu cca 1,5 roku (například pro případ onemocnění rakovinou).

Závažná onemocnění se bohužel dotýkají i dětí. Přesto, s rostoucím věkem riziko stoupá. Cena tedy také. Proto čím dříve, tím lépe a levněji. Velmi těžké následky závažných nemocí lze značně zlevnit kombinací pojištění s rizikem invalidity.

Hospitalizace v důsledku nemoci

Pojištění závažných onemocnění a hospitalizaceJde o denní dávku získanou za pobyt v nemocnici v důsledku nemoci i operace atp. Zde je na zváženou, zda toto vůbec řešit, neboť pobyt v nemocnici, až na vzácné výjimky, lékaři umožní na co nejkratší možnou dobu. Možno řešit spíše denním odškodným, nebo denními dávkami při pracovní neschopnosti, kdy není rozhodující, zda se léčím doma či v nemocnici.

Pozor, pro pojistné plnění je nutno pobýt v nemocnici minimálně přes jednu noc. Nestačí tedy jednorázové ošetření například s podezřením na salmonelózu.

Denní dávky při pracovní neschopnosti

Pojišťovna platí dle podmínek stanovených ve smlouvě za každý den pracovní neschopnosti pojištěnému smluvenou dávku. Výše odškodnění by měla pokrýt dorovnání nemocenské do plné mzdy. Je to důležitá pojistka především v návaznosti na závažná onemocnění a invaliditu.

Co si ujasnit, než si začnete pojištění sjednávat?

 • Zda si dané riziko pojistit či nikoli.
 • Pro koho z rodiny ano, pro koho třeba naopak ne.
 • Na jakou pojistnou částku.
 • Zda konstantní pojistnou částku, nebo klesající.


Než podepíšete pojistnou smlouvu o nemocenském životním pojištění, informujte se také:

 • Jakou částku by pojišťovna vyplatila při jaké nemoci?
 • Za jakých podmínek máte nárok na výplatu pojistného plnění? Mnohdy totiž nezáleží na výši sjednané pojistné částky, ale na konkrétní nemoci (pojišťovna vyplácí určité procento, nebo násobek sjednané částky. Většina pojišťoven se řídí podle svých vlastních oceňovacích tabulek.)
 • Existují výluky v případě některých nemocí?


Nezapomeňte kromě veřejných informací zahrnout do vaší volby pojištění i rodinnou anamnézu!

Při zvažování počtu let pojištění rizik si uvědomte, do kdy by dané nebezpečí neblaze ovlivnilo váš (či vaší rodiny) finanční rozpočet. Pojistka by měla především u rizik, která s věkem rostou, fungovat pouze po dobu trvání tohoto nebezpečí. Oproti tomu rizika, jejichž doba na cenu vliv nemá - smrt úrazem či trvalé následky úrazem - je vhodnější pojistit na dobu co možná nejdelší.

Pozor, pokud chcete nyní ušetřit a nastavíte si krátkou dobu pojištění s tím, že poté uzavřete smlouvu novou, můžete pak narazit. Jednak v oblasti vyšší ceny za tatáž rizika (jste starší, tedy rizikovější, tedy dražší). Co se však může přihodit horšího – váš zdravotní stav se zhorší a pojišťovny vás pro „druhé“ období nemusí přijmout do pojištění, nebo za zřetelnou přirážku.


Vyberte si společnost, u které budete moci snadno měnit parametry smlouvy, případně hladce smlouvu i zrušit. Vaše smlouva nemusí trvat věčně, i když měnit ji, jako ponožky také není vhodné… Výběr pojišťovny tedy rozhodně nepodceňujte.